Triển khai xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ

Sáng nay, Thường trực LĐBĐVN đã nghe báo cáo về công tác xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Cuộc họp đã thống nhất 2 vấn đề cần khẩn trương triển khai:

12/07/2005 00:00:00

Sáng nay, Thường trực LĐBĐVN đã nghe báo cáo về công tác xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Cuộc họp đã thống nhất 2 vấn đề cần khẩn trương triển khai:

1/ Có công văn gửi lãnh đạo UBTDTT đề nghị ra quyết định thành lập Trung tâm bóng đá trẻ cũng như gửi công văn tới UBND thành phố Hà Nội xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Khu LHTTQG Mỹ Đình.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục hành chính, LĐBĐVN sẽ báo cáo FIFA.
Theo quy định của FIFA, để được tham gia dự án Goal giai đoạn 2, LĐBĐVN phải đáp ứng được 3 điều kiện:
– Có quỹ đất (phải chứng minh được quyền sử dụng đất của LĐ).
– Nguồn vốn đối ứng (LĐ dự kiến huy động từ LĐ, các cá nhân, tập thể, các nhà tài trợ và có thể là cả sự hỗ trợ của Nhà nước).
– Phải có đề án xây dựng chi tiết (phải nói rõ tổng kinh phí xây dựng là bao nhiêu, trong đó LĐ tự lo được bao nhiêu kinh phí, cần FIFA hỗ trợ ngần nào⬦).
2/ Trình UBTDTT có quyết định thành lập Ban Dự án chương trình.
Theo thông báo của FIFA, đến tháng 9-2005, LĐBĐVN phải hoàn tất mọi thủ tục hành chính. Nếu được chấp thuận, LĐBĐVN có thể sẽ được FIFA hỗ trợ khoảng 500.000 USD để xây dựng trung tâm. Giai đoạn 2 của dự án Goal, FIFA xét tham dự cho 9 quốc gia, trong đó có Việt Nam.