Thông tin về đấu thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án “Cải tạo hệ thống phòng ở khu nhà B – Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam”

11/03/2022 09:14:18
Số thông báo mời thầu20220311671 – 00
Số hiệu kế hoạch lựa chọn nhà thầu20210678686
Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầuĐiều chỉnh bổ sung Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo hệ thông phòng ở khu nhà B – Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam
Lĩnh vựcXây lắp
Bên mời thầuLiên đoàn Bóng đá Việt Nam
Tên gói thầuThi công xây dựng
Phân loạiDự án đầu tư phát triển
Chi tiết nguồn vốnLiên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác
Loại hợp đồngTrọn gói
Hình thức lựa chọn nhà thầuĐấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức lựa chọn nhà thầuMột giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng110 Ngày
Hình thức dự thầuĐấu thầu qua mạng
Thời gian nhận E-HSDTTừ 15h24 ngày 10/03/2022 đến 15h30 ngày 21/03/2022
Phát hành E-HSMTMiễn phí
Thời gian hiệu lực của E-HSDT60 ngày
Địa điểm nhận HSDTwebsite: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầuThành phố Hà Nội
Thời điểm đóng/mở thầu15h30 ngày 21/03/2022
Địa điểm mở thầuwebsite: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu12.491.976.291 VND (Mười hai tỷ bốn trăm chín mươi mốt triệu chín trăm bảy mươi sáu nghìn hai trăm chín mươi mốt đồng chẵn)
Số tiền bảo đảm dự thầu180.000.000 VND (Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn)
Hình thức bảo đảm dự thầuThư bảo lãnh

>> Link dẫn tới thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia