Thông cáo báo chí

Căn cứ kết luận cuộc họp Thường trực LĐBĐVN ngày 12 tháng 7 năm 2005 tại Hà Nội, hôm nay (13-7-2005), Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã thay mặt Thường trực và Ban chấp hành LĐBĐVN ký các quyết định:

25/07/2005 00:00:00
Căn cứ kết luận cuộc họp Thường trực LĐBĐVN ngày 12 tháng 7 năm 2005 tại Hà Nội, hôm nay (13-7-2005), Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã thay mặt Thường trực và Ban chấp hành LĐBĐVN ký các quyết định:

A/ Quyết định số 106-2005/QĐ-LĐBĐ về việc thành lập và bổ nhiệm các chức danh Lãnh đạo các Ban thuộc cấp Quản  lý LĐBĐVN nhiệm kỳ V.
 
1. Ban Kiểm tra:
Ông Nguyễn Nam Hùng – Trưởng ban
 
2. Ban Khiếu nại:
Ông Chu Hồng Thanh  – Trưởng ban
 
3. Ban Kỷ luật
Ông Nguyễn Hải Hường – Trưởng ban
 
4. Ban Bóng đá chuyên nghiệp
Ông Dương Vũ Lâm – Trưởng ban
Ông Nguyễn Hưng Thái – Phó Trưởng ban
Ông Phạm Văn Hùng
Ông Nguyễn Kim Phụng
Ông Hồ Văn Chiêm
Ông Quản Trọng Hùng
Ông Nguyễn Ngọc Trân
 
5. Ban Chiến lược phát triển
Ông Cấn Văn Nghĩa – Trưởng ban
Ông Mai Đức Chung – Phó Trưởng ban
Ông Nguyễn Hồng Thanh
Ông Lê Ngọc Chức
 
6. Ban phong trào và tổ chức thành viên
Ông Phạm Văn Tuấn – Trưởng ban
Ông Ngũ Duy Anh – Phó Trưởng ban
Ông Ngô Văn Trân
Ông Bùi Như Đức
Ông Lê Văn Minh
 
7. Ban Truyền thông
Ông Nguyễn Thế Kỷ – Trưởng ban
Ông Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban
Ông Phạm Thành Long
Ông Nguyễn Lân Trung
 
8. Ban Đối ngoại
Ông Phan Anh Tú – Trưởng ban
Ông Nguyễn Lân Trung – Phó Trưởng ban
Ông Dương Vũ Lâm
Ông Nguyễn Văn Hiệp
 
9. Ban Tiếp thị và vận động tài trợ
Ông Lê Văn Thành – Trưởng ban
Ông Nguyễn Anh Tuân – Phó Trưởng ban
Ông Lê Nguyên Hồng – Phó Trưởng ban
Ông Phạm Phú Hoà
Bà Nguyễn Xuân Thái
 
10. Ban Tài chính
Ông Đỗ Tất Ngọc – Trưởng ban
 
11. Ban Y học thể thao
Ông Lê Quý Phượng – Trưởng ban
 
B/ Quyết định số 107-2005/QĐ-LĐBĐ về việc thành lập các Phòng chức năng thuộc Bộ máy điều hành của LĐBĐVN nhiệm kỳ V.
1. Phòng các Đội tuyển quốc gia và Đào tạo trẻ:
2. Phòng Tạo nguồn nhân lực, Bóng đá nữ, Futsal và Bóng đá phong trào
3. Phòng Tổ chức thi đấu
4. Văn phòng – Quan hệ quốc tế
5. Phòng Pháp lý và tư cách cầu thủ
6. Phòng Kế hoạch tài chính
7. Phòng Tiếp thị và vận động tài trợ
8. Phòng Thông tin tuyên truyền
9. Phòng Điều hành trọng tài
10. Văn phòng đại diện phía Nam
 
C/ Quyết định số 108-2005/QĐ-LĐBĐ về việc bổ nhiệm các Phó Tổng thư ký và các Trưởng, Phó phòng chức năng thuộc Bộ máy điều hành của LĐBĐVN nhiệm kỳ V.
I. Các Phó Tổng thư ký
1. Ông Dương Nghiệp Khôi: Phụ trách các phòng Pháp lý và tư cách cầu thủ, Phòng tổ chức thi đấu (kiêm Trưởng phòng).
2. Bà Nguyễn Thị Hạnh: Phụ trách Phòng Tiếp thị và vận động tài trợ (kiêm Trưởng phòng).
3. Ông Đỗ Văn Ninh: Phụ trách Phòng Kế hoạch tài chính (kiêm Trưởng phòng).
 
II. Các Trưởng, Phó các phòng chức năng
 
1. Phòng các Đội tuyển quốc gia và Đào tạo trẻ:
Ông Phạm Quang – Trưởng phòng
Ông Nguyễn Trọng Giáp – Phó phòng
 
2. Phòng Tạo nguồn nhân lực, Bóng đá nữ, Futsal và Bóng đá phong trào
Ông Trương Hải Tùng – Phó phòng
 
3. Phòng Tổ chức thi đấu
Ông Dương Nghiệp Khôi – Trưởng phòng
 
4. Văn phòng – Quan hệ quốc tế
Ông Lê Hoài Anh – Chánh Văn phòng
Ông Lưu Quang Điện Biên – Phó Văn phòng
 
5. Phòng Pháp lý và tư cách cầu thủ
Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Phó phòng
 
6. Phòng Kế hoạch tài chính
Ông Đỗ Văn Ninh – Trưởng phòng
 
7. Phòng Tiếp thị và vận động tài trợ
Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng phòng
 
8. Phòng Thông tin tuyên truyền
Bà Nguyễn Thu Hà – Phó phòng
 
9. Văn phòng đại diện phía Nam
Ông Nguyễn Hữu Bàng – Trưởng văn phòng đại diện phía Nam

Hà nội, ngày 13 tháng 7 năm 2005
                                                                                    
Liên đoàn bóng đá Việt Nam