Thông báo về việc dừng và không tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2021

Căn cứ báo cáo số 277/VPF-TCTĐ ngày 13/9/2021 của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc báo cáo đề xuất dừng và không tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021; Căn cứ nghị quyết số 257/NQ-BCHLĐBĐVN ngày 23/9/2021 Ban Chấp hành LĐBĐVN về việc dừng và không tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2021, LĐBĐVN thông báo cụ thể như sau:

23/09/2021 17:12:29

Dừng và không tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2021 do diễn biến của dịch Covid-19, gồm: giải bóng đá VĐQG LS 2021 từ lượt trận thứ 13, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia LS 2021 từ lượt trận thứ 8 và giải bóng đá Cúp quốc gia Bamboo Airways 2021 từ vòng 1/8, với điều kiện chuyên môn sau:

1. Không công nhận danh hiệu tập thể và cá nhân theo Điều lệ tại các giải bóng đá VĐQG LS 2021, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia LS 2021 và giải bóng đá Cúp quốc gia Bamboo Airways 2021;

2. Không áp dụng suất lên-xuống hạng tại các giải Bóng đá VĐQG LS 2021 và giải bóng đá hạng Nhất quốc gia LS 2021;

3. Căn cứ kết quả chuyên môn của các CLB đến hết vòng 12 giải bóng đá VĐQG LS 2021 làm cơ sở để báo cáo LĐBĐ châu Á (AFC) trong việc xác định đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu cấp CLB AFC năm 2022 dựa trên tiêu chuẩn cấp phép hiện hành của AFC.

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện việc dừng và không tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021 theo đúng quy định của LĐBĐVN.