Thông báo v/v tạm hoãn kế hoạch tổ chức Lớp đào tạo trọng tài sơ cấp Bóng đá nữ quốc gia 2021

  07/07/2021 10:12:26

Hiện tại, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành phố của nước ta và chưa có dấu hiệu lắng xuống. Trước tình hình đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) quyết định tạm hoãn kế hoạch tổ chức Lớp đào tạo trọng tài sơ cấp Bóng đá nữ quốc gia năm 2021.

Tùy theo diễn biến tình hình của dịch bệnh, LĐBĐVN sẽ sắp xếp thời điểm phù hợp để tổ chức khóa học và sẽ thông báo tới các học viên trong thời gian sớm nhất.