Thông báo sửa đổi Điều lệ giải bóng đá Hạng Nhì Quốc gia 2016 (lần 2)

Liên đoàn bóng đá Việt Nam sửa đổi tại Tiết 15.2 Điều 15 Khiếu nại Điều lệ giải bóng đá Hạng Nhì Quốc gia 2016, cụ thể như sau:

15. Khiếu nại:

15.1….

15.2.Nếu có khiếu nại về các vấn đề khách (ngoài mục 15.1) phải có văn bản và gửi tới BTC giải thông qua giám sát trận đấu chậm nhất 2 giờ sau khi trận đấu kết thúc. Giám sát trận đấu phải báo cáo đầy đủ cho BTC giải ngay sau khi nhận khiếu nại.

TỔNG THƯ KÝ

TRƯỞNG BTC GIẢI

 

Lê Hoài Anh

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA