Thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Giải Futsal Cúp QG HDBank 2018

1. Căn cứ đề nghị của đội futsal Hoàng Thư FHL Đà Nẵng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chấp thuận cho đội Futsal Hoàng Thư FHL Đà Nẵng không tham dự Giải Futsal Cúp Quốc gia HDBank 2018. Như vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sửa đổi Tiết 8.1. Giai đoạn I (Vòng loại), như sau:

– Số lượng đội bóng vòng loại gồm 04 đội: Thái Sơn Bắc, Sanna Khánh Hoà, Kim Toàn Đà Nẵng và Đà Nẵng FC.

– Thể thức thi đấu: 04 đội thi đấu vòng tròn một (01) lượt tính điểm xếp hạng. Đội xếp thứ Nhất và thứ Nhì sẽ tham dự Giai đoạn II của Giải.

2. Nguyên tắc và sơ đồ bốc thăm Giải Futsal Cúp Quốc gia HDBank 2018 đính kèm theo thông báo này.

KT.TỔNG THƯ KÝ

PHÓ TỔNG THƯ KÝ

Nguyễn Minh Châu

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA