Thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia 2018

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ U19 QUỐC GIA 2018

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA