Thông báo sửa đổi, bổ sung điều lệ giải Bóng đá nữ Cúp quốc gia 2021

Căn cứ Nghị quyết số 266/NQ-BCHLĐBĐVN ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức các giải Bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2021;
Theo Thông báo số 2017/TB-LĐBĐVN ngày 03 tháng 11 năm 2021 về kế hoạch tổ chức hai trận đấu tranh hạng Ba và Chung kết giải Bóng đá nữ Cúp quốc gia 2021;
Để tạo điều kiện cho các đội tham dự, LĐBĐVN thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải Bóng đá nữ Cúp quốc gia 2021, nội dung cụ thể như sau:
A. ĐIỀU LỆ KỸ THUẬT
7. Đăng ký thi đấu
7.2 Số lượng
– Các Đội giành quyền thi đấu các trận đấu tranh hạng Ba và Chung kết được phép đăng ký thay thế bổ sung như sau:
+ Thời gian thay thế, bổ sung trước ngày 07/11/2021.
+ Bổ sung: Đội chưa đăng ký đủ 30 cầu thủ, sẽ được bổ sung tối đa 05 cầu thủ.
+ Thay thế: Mỗi Đội được phép thay thế tối đa 05 cầu thủ.
+ Sau khi bổ sung và thay thế số lượng cầu thủ tối đa vẫn là 30 cầu thủ/Đội và tối thiểu 18 cầu thủ/Đội, trong đó có tối thiểu 02 thủ môn.
+ Các cầu thủ thay thế bổ sung phải có đầy đủ hồ sơ như quy định ở mục 7.3 tại thời điểm thay thế và đảm bảo đủ tiêu chuẩn như quy định ở Điều 5 Điều lệ này.
LĐBĐVN thông báo để các thành viên tham dự giải, bộ phận liên quan được biết và phối hợp thực hiện./.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA