Thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải Bóng đá nữ Cúp quốc gia 2020 (lần 2)

Căn cứ Thông báo số 534/TB-LĐBĐVN ngày 16/6/2020 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải Bóng đá nữ Cúp quốc gia 2020;

LĐBĐVN quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải Bóng đá nữ Cúp quốc gia 2020, như sau:

  1. Sửa đổi Mục 9.5 cụ thể như sau:

“9.5. Tại các trận Bán kết,  tranh hạng Ba và Chung kết: Các đội bóng thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận, nếu sau thời gian thi đấu chính thức (90 phút) tỷ số hòa, hai đội sẽ thi đá luân lưu 11m để xác định đội thắng (Không thi đấu thêm trận đấu phụ)”.

  1. Bổ sung Mục 9.6 cụ thể như sau:

“9.6. Tại các trận đấu vòng tròn một lượt tranh hạng Năm, Sáu, Bảy:

  • Tính điểm xếp hạng các đội để xác định hạng Năm, Sáu, Bảy theo mục 9.1, 9.2, 9.3 và 9.4.
  • Tại các trận đấu, nếu sau thời gian thi đấu chính thức (90 phút) tỷ số hòa, hai đội sẽ thi đá luân lưu để xác định đội thi đấu các lượt trận tiếp theo. Kết quả của trận đấu là kết quả của thời gian 90 phút thi đấu chính thức”.
  • Tại trận đấu có mã trận 14, sau khi kết thúc trận đấu, trường hợp hai đội có điểm và các chỉ số bằng nhau, sẽ thi đá luân lưu 11m để xác định thứ hạng”.

LĐBĐVN thông báo để các thành viên tham dự giải, bộ phận liên quan được biết và phối hợp thực hiện./.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA