Thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải bóng đá Hạng Nhì Quốc gia 2016

Liên đoàn bóng đá Việt Nam sửa đổi, bổ sung Điều lệ giải bóng đá Hạng Nhì Quốc gia 2016:

1. Tại Tiết 4.2 Điều 4. Tư cách cầu thủ sửa đổi như sau:

4.2. Kiểm tra tuổi cầu thủ bằng chứng minh nhân dân (hoặc chứng minh ngành Công an, Quân đội) hộ chiếu mang quốc tịch Việt Nam.

2. Tại Tiết 6.3Hồ sơ Điều 6 Đăng ký thi đấu bổ sung:

–         Bản scan hộchiếu của cầu thủ gửi về email thidau.vff2016@gmail.com

BAN TỔ CHỨC GIẢI

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA