Thông báo số 3 của BTC Giải bóng đá Hạng nhì Quốc gia 2005

BTC giải đã chấp thuận cho CLB bóng đá Bình Thuận được đổi tên thành "Thép Miền Nam – Bình Thuận" kể từ ngày 7 tháng 6 năm 2005.

BTC giải đã chấp thuận cho CLB bóng đá Bình Thuận được đổi tên thành “Thép Miền Nam – Bình Thuận” kể từ ngày 7 tháng 6 năm 2005.

Theo đề nghị tại công văn số 161/2005/CV – TDTT của Sở Thể D ục Thể Thao Bình Thuận ký ngày 7 tháng 6 năm 2005, BTC giải bóng đá Hạng nhì đã chấp thuận:

CLB bóng đá Bình Thuận lấy tên là “Thép Miền Nam – Bình Thuận” kể từ ngày 7 tháng 6 năm 2005.

Trưởng BTC Thi đấu
Trưởng BTC giải
Dương Nghiệp Khôi
(đã ký)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA