Thông báo số 2 về việc bổ sung, thay thế ban huấn luyện đội U19 Phú Yên

Ban Tổ chức (BTC) giải thông báo các chức danh mới trong thành phần ban huấn luyện đội U19 Phú Yên sau khi hoàn tất hồ sơ bổ sung, thay thế trước Vòng loại của giải, như sau:

– Huấn luyện viên Trưởng: Phạm Minh Tuấn – sinh ngày 02/8/1970.

– Trợ lý huấn luyện viên: Đặng Thiên Văn – sinh ngày 01/01/1969.

BTC giải thông báo tới các thành viên liên quan được biết và phối hợp thực hiện./.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA