Thông báo số 2 giải Bóng đá Vô địch U21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 24 năm 2020

Ban Tổ chức giải (BTC) giải ban hành lịch thi đấu bảng D giải Bóng đá Vô địch U21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 24 năm 2020 như bản đính kèm.

>>>LỊCH THI ĐẤU BẢNG D<<<

BTC giải thông báo tới các thành phần tham dự được biết và phối hợp thực hiện./.