Thông báo số 1 giải bóng đá bãi biển Vô địch Quốc gia 2016

Để chuẩn bị cho công tác chuyên môn và tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển bóng đá bãi biển quốc gia, Ban tổ chức giải thông báo lịch họp ngày 22/6/2016, cụ thể như sau:

1.       Họp kỹ thuật:

–           Thời gian: 9h00-10h00

–           Địa điểm: Phòng họp Trung tâm TDTT TP. Đà Nẵng – SVĐ Chi Lăng – TP. Đà Nẵng.

–           Thành phần tham dự: BTC giải, Ban tổ chức địa phương, giám sát, trọng tài, đại diện các đội bóng (Trưởng đoàn và huấn luyện viên trưởng).

2.       Họp Ban tuyển chọn:

–           Thời gian: 10h00

–           Địa điểm: Phòng họp Trung tâm TDTT TP. Đà Nẵng – SVĐ Chi Lăng – TP. Đà Nẵng.

–           Thành phần: Thành viên ban tuyển chọn.

KT. TỔNG THƯ KÝ

PHÓ TỔNG THƯ KÝ

TRƯỞNG BTC GIẢI

Dương Nghiệp Khôi

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA