Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư thiết bị công nghệ VAR cho giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia”

11/09/2023 12:14:14

+ Mã KHLCNT: PL2300124805

+ Tên dự án: “Đầu tư thiết bị công nghệ VAR cho Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia”

+ Tên gói thầu: Mua sắm 02 xe VAR cho Giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia

+ Hình thức đấu thầu: Đấu thầu trong nước không qua mạng

+ Giá dự toán: 18.459.139.091 VND

+ Giá bằng chữ: Mười tám tỷ bốn trăm năm mươi chín triệu một trăm ba mươi chín nghìn không trăm chín mươi mốt đồng

+ Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Hàng hóa

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

+ Loại hợp đồng: Trọn gói

+ Chi tiết nguồn vốn: Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác

+ Thời gian bắt đầu tổ chức  lựa chọn nhà thầu  : Quý III, 2023

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày

+ Địa điểm thực hiện: Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thầu dự kiến: 30 ngày kể từ khi phát hành hồ sơ mời thầu.

+ Đường link dẫn tới hệ thống mạng đấu thầu tại đây.