Thông báo hướng dẫn đăng ký thẻ phóng viên tại VCK U20 World Cup 2017

Từ ngày 20/5 đến 11/6/2017, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tham dự VCK U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Để cung cấp cho phóng viên Việt Nam những thông tin liên quan đến phương thức đăng ký thẻ tác nghiệp, theo hướng dẫn của bộ phận truyền thông FIFA, phòng Thông tin Tuyên truyền – LĐBĐVN thông báo như sau:

1. Phóng viên/cơ quan báo chí thực hiện đăng ký trực tiếp với FIFA thông qua kênh FIFA Media (http://www.fifa.com/media/). Thời gian bắt đầu nhận đăng ký thẻ phóng viên từ ngày 16/3 đến 16/4/2017.

Phóng viên thực hiện đăng ký online và làm theo hướng dẫn thông qua đường link: http://media.FIFA.com/registration

2. Những quy định tác nghiệp dành cho phóng viên (phóng viên viết, ảnh, truyền hình bản quyền và không bản quyền) sẽ được cập nhật cụ thể trên kênh FIFA Media (http://www.fifa.com/media/).

3. Địa chỉ email liên hệ giải đáp thắc mắc: mediachannel@fifa.org.

Trân trọng./.