Quyết định về việc tạm đình chỉ thi đấu đối với 05 cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 27/2/2024, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-LĐBĐVN về việc tạm đình chỉ thi đấu đối với 05 cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa – Vũng Tàu. Nội dung như sau:

– Tạm đình chỉ thi đấu cho đến khi có quyết định thay thế đối với 05 cầu thủ CLB bóng đá Bà Rịa – Vũng Tàu: Trần Kỳ Anh (sinh ngày 20/12/2004), Nguyễn Sơn Hải (sinh ngày 06/5/1994), Lê Bằng Gia Huy (sinh ngày 23/01/2002), Nguyễn Quang Huy (sinh ngày 20/12/2004), Phạm Văn Phong (sinh ngày 25/01/2004) tại các giải bóng đá quốc gia thuộc LĐBĐVN quản lý, tổ chức do có hành vi tiêu cực trong trận đấu giữa CLB bóng đá Bà Rịa – Vũng Tàu và CLB bóng đá SHB Đà Nẵng ngày 24/12/2023 tại giải bóng đá hạng Nhất quốc gia – Bia Sao Vàng 2023/24.
– Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.