Quyết định thành lập Tiểu ban kỷ luật giải VĐQG, Hạng nhất QG, Cúp QG và VĐQG nữ 2006

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã ký quyết định số 223/2005/QĐ-LĐBĐ về việc thành lập Tiểu ban kỷ luật giải bóng đá VĐQG, Hạng nhất QG, Cúp QG và VĐQG nữ 2006.

20/12/2005 00:00:00

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã ký quyết định số 223/2005/QĐ-LĐBĐ về việc thành lập Tiểu ban kỷ luật giải bóng đá VĐQG, Hạng nhất QG, Cúp QG và VĐQG nữ 2006.

Tiểu ban kỷ luật giải bóng đá VĐQG, Hạng nhất QG, Cúp QG và VĐQG nữ 2006 gồm các ông, bà có tên sau đây:
 
* Trưởng Tiểu ban:
Ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng Ban kỷ luật LĐBĐVN
* Ủy viên:
Ông Phạm Thành Long, Ban kỷ luật LĐBĐVN
* Thư ký:
Bà Nguyễn Thanh Tú, Phòng Pháp lý-TCCT- LĐBĐVN
 
Tiểu ban kỷ luật chịu trách nhiệm xử lý mọi vi phạm của các thành viên tham gia giải theo Điều lệ giải, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp hiện hành.

 

>> Quyết định thành lập BTC giải VĐQG năm 2006 <<

>> Quyết định thành lập BTC giải Hạng nhất QG năm 2006 <<

>> Quyết định thành lập BTC giải Cúp QG năm 2006 <<

>> Quyết định thành lập BTC giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia 2006 <<