Quyết định thành lập BTC giải bóng đá lứa tuổi 19 QG năm 2006

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã ký quyết định số 227/2005/QĐ-LĐBĐ về việc thành lập BTC giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia năm 2006

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã ký quyết định số 227/2005/QĐ-LĐBĐ về việc thành lập BTC giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia năm 2006

 
BTC giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia năm 2006 gồm các ông, bà có tên sau đây:
 
* Trưởng ban:
Ông Phạm Quang, Trưởng phòng các ĐTQG và Đào tạo trẻ
 
* Phó Trưởng ban:
– Đại diện địa phương đăng cai VCK
 
* Các Ủy viên:
– Ông Nguyễn Trọng Giáp, Phó Trưởng phòng các ĐTQG và Đào tạo trẻ    
– Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó trưởng phòng Tổ chức thi đấu
– Ông Trần Văn Thành, Phó trưởng phòng Tổ chức thi đấu
– Ông Phạm Trung, Phòng Điều hành Trọng tài
 
BTC giải chịu trách nhiệm tổ chức điều hành giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia năm 2006 theo Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp và Điều lệ giải.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA