Quyết định thành lập Ban chỉ đạo giải bóng đá VĐQG, Hạng nhất QG, Cúp QG và VĐQG nữ 2006

20/12/2005 00:00:00

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã chính thức ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo giải bóng đá VĐQG, Hạng nhất QG, Cúp QG và VĐQG nữ 2006.

 
Ban chỉ đạo gồm các ông có tên sau đây:
* Trưởng ban:
– Ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch LĐBĐVN
 
* Các Ủy viên:
– Ông Ngô Tử Hà, Vụ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng
– Ông Lê Thế Thọ, Phó Chủ tịch LĐBĐVN
– Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch LĐBĐVN
– Ông Vũ Quang Vinh, Phó Chủ tịch LĐBĐVN
– Ông Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký LĐBĐVN
 
Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo các giải theo Điều lệ giải, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp hiện hành.

>> Quyết định thành lập BTC giải VĐQG năm 2006 <<

>> Quyết định thành lập BTC giải Hạng nhất QG năm 2006 <<

>> Quyết định thành lập BTC giải Cúp QG năm 2006 <<

>> Quyết định thành lập BTC giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia 2006 <<