Quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 13 Giải VĐQG Wake-up 247-2019

Ngày 20/6/2019, Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 13 Giải VĐQG Wake-up 247-2019. Nội dung như sau:

Quyết định số 281/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt BTC trận đấu của CLB bóng đá Dược Nam Hà Nam Định 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng khán giả ném chai nước và đồ vật xuống sân vận động trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Dược Nam Hà Nam Định và SHB Đà Nẵng tại lượt trận thứ 13, ngày 15/6/2019 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định.

– BTC trận đấu của CLB bóng đá Dược Nam Hà Nam Định có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐ Việt Nam theo quy định tại Quy định về Kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam.

Quyết định số 282/QĐ-LĐBĐVN:

– Cảnh cáo ông Nguyễn Văn Sỹ, trợ lý HLV CLB bóng đá Dược Nam Hà Nam Định do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Dược Nam Hà Nam Định và SHB Đà Nẵng tại lượt trận thứ 13, ngày 15/6/2019 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định.

Quyết định số 283/QĐ-LĐBĐVN:

– Cảnh cáo ông Nguyễn Văn Dũng, HLV trưởng CLB bóng đá Dược Nam Hà Nam Định do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Dược Nam Hà Nam Định và SHB Đà Nẵng tại lượt trận thứ 13, ngày 15/6/2019 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định.

Quyết định số 284/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt BTC trận đấu của CLB bóng đá Than Quảng Ninh 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng trong sân vận động trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Than Quảng Ninh và Hải Phòng tại lượt trận thứ 13, ngày 16/6/2019 trên sân vận động Cửa Ông, Quảng Ninh.

– BTC trận đấu của CLB bóng đá Than Quảng Ninh có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐ Việt Nam theo quy định tại Quy định về Kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam.

Quyết định số 285/QĐ-LĐBĐVN:

– Phạt CLB bóng đá Hải Phòng 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng cổ động viên của CLB đốt pháo sáng trong sân vận động trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Than Quảng Ninh và Hải Phòng tại lượt trận thứ 13, ngày 16/6/2019 trên sân vận động Cửa Ông, Quảng Ninh.

– CLB bóng đá Hải Phòng có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐ Việt Nam theo quy định tại Quy định về Kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam.

Các Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký./.