Khen thưởng - Kỷ luật

Quyết định kỷ luật đối với cầu thủ Vũ Quốc Hưng của CLB Futsal Đà Nẵng

Ngày 28/11/2019, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành Quyết định số 606/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật cầu thủ Vũ Quốc Hưng của đội Đà Nẵng. Nội dung như sau:

Cảnh cáo cầu thủ Vũ Quốc Hưng (số 7) của đội Đà Nẵng do có hành vi phi thể thao trong trận đấu giữa hai đội Đà Nẵng và Thái Sơn Nam ngày 26/11/2019 tại nhà thi đấu Quân khu 4, tỉnh Nghệ An.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.