Quyết định của Ban GQKN LĐBĐVN về khiếu nại của cầu thủ Đặng Ngọc Tùng

Hôm nay (11/5), Ban giải quyết khiếu nại (GQKN) LĐBĐVN đã ra Quyết định số 148/QĐ-LĐBĐVN về việc giải quyết khiếu nại của cầu thủ Đặng Ngọc Tùng (CLB TP.HCM) đối với Quyết định số 97/QĐ-LĐBĐVN của Ban kỷ luật LĐBĐVN.

 

Theo đó, sau khi tiến hành thu thập, nghiên cứu tài liệu, xem xét các diễn biến liên quan đến khiếu nại của cầu thủ Đặng Ngọc Tùng, đồng thời căn cứ vào các Điều, Khoản liên quan trong Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN, Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN quyết định như sau:

 

Điều 1: Hủy bỏ nội dung tại Điều 1 Quyết định số 97/QĐ-LĐBĐVN ngày 31/3/2011 của Ban kỷ luật LĐBĐVN: “Phạt 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) và đình chỉ thi đấu đến hết mùa giải bóng đá HNQG-Cúp Tôn Hoa Sen 2011 đối với cầu thủ Đặng Ngọc Tùng”.

 

Điều 2: Áp dụng hình thức kỷ luật: “Phạt 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 08 (tám) trận kế tiếp, tính từ lượt trận thứ chín giải bóng đá HNQG-Cúp Tôn Hoa Sen 2011 đối với cầu thủ Đặng Ngọc Tùng do vi phạm Điều 38, Điều 39, Điều 57 Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB bóng đá Hà Nội và CLB bóng đá thành phố Hồ Chí Minh tại lượt trận thứ tám, ngày 26/3/2011 trên SVĐ Hàng Đẫy”.

 

Điều 3: Quyết định này là quyết định cuối cùng và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Chỉ Hội nghị toàn thể Ban chấp hành LĐBĐVN hoặc Đại hội LĐBĐVN mới có quyền xem xét lại Quyết định này theo đề nghị của Chủ tịch LĐBĐVN.

 

Cầu thủ Đặng Ngọc Tùng và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

(Trưởng Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN Chu Hồng Thanh đã ký và đóng dấu)