Văn bản sửa đổi, bổ sung luật thi đấu 2006

Căn cứ vào Thông tư của FIFA về việc sửa đổi, bổ sung luật thi đâú 2006, căn cứ vào công văn quốc tế của AFC về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung luật thi đấu 2006, LĐBĐVN áp dụng Sửa đổi, bổ sung luật thi đấu 2006 và các quyết định của Hội đồng Luật bóng đá Quốc tế (IFAB).

Nhừn sửa đổi, bổ sung trong Luật thi đấu đã được Hội đồng FIFA chính thức áp dụng kể từ ngày 1/6 trong World Cup 2006.

>> Văn bản sửa đổi, bổ sung luật thi đấu 2006 <<