Thông báo sửa đổi văn bản "Bổ sung, sửa đổi luật thi đấu 2005"

Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã đã gửi văn bản bổ sung, sửa đổi luật thi đấu 2005 đến tất cả  các LĐBĐ quốc gia thành viên, trong đó chỉnh sửa, bổ sung và làm rõ thêm một số quy định, hướng dẫn tại Luật 3 (số lượng cầu thủ), Luật 5 (trọng tài), Luật 11 (việt vị), Luật 12 (lỗi và hành vị khiếm nhã), Luật 14 (quả phạt đền) và Luật 15 (ném biên). Văn bản này đã được LĐBĐVN chính thức ban hành từ ngày 21/9/2005. Tuy nhiên, do việc chuyễn ngữ thiếu chính xác nên Luật 5 (Trọng tài) được sửa đổi lại như sau: STrọng tài có thể thay đổi quyết định của mình nếu nhận thấy quyết định đó thiếu chính xác hoặc xử lý theo nhận định của trợ lý khi trận đấu chưa bắt đầu lại hoặc chưa chấm dứt⬝

>> Thông báo sửa đổi văn bản “Bổ sung, sửa đổi luật thi đấu 2005” <<