Giới thiệu dự thảo Quy chế BĐCN và Phương án thành lập BTC các giải bóng đá CN

Việc cần thiết phải có sự đổi mới trong cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp khởi nguồn từ Hội nghị BCH LĐBĐ châu Á (AFC) hồi đầu năm 2008. Tại Hội nghị này, AFC đã thông qua định hướng xây dựng bóng đá chuyên nghiệp tại tất cả các quốc gia là thành viên của AFC với một số yêu cầu cơ bản như: Tất cả các CLB, đội bóng tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp tại các quốc gia phải là Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng; BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp cũng phải có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng hoạt động tuân thủ theo luật pháp của các quốc gia và chịu sự quản lý giám sát của LĐBĐQG.v.v. Nếu LĐBDQG nào không đáp ứng được yêu cầu, AFC sẽ xem xét và không cho ĐTQG và các CLB của các quốc gia đó tham dự các giải quốc tế năm 2009 và 2010.

Từ yêu cầu trên của AFC, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang trên đường hội nhập với bóng đá quốc tế, LĐBĐVN nhận thấy cần thiết phải có sự đổi mới trong công tác điều hành giải nhằm đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của bóng đá hiện đại, đồng thời cũng tạo ra cơ hội cho một sự chuyển mình mới của bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Dự kiến từ mùa giải 2009, BTC giải bóng đá chuyên nghiệp sẽ do Đại hội các CLB bóng đá chuyên nghiệp hàng năm bầu chọn và được LĐBĐVN công nhận. BTC giải sẽ hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân, sự tự chủ về tài chính, có tài khoản riêng, chịu sự quản lý và giám sát của LĐBĐVN. Đại hội các CLB bóng đá chuyên nghiệp sẽ được tổ chức 2 năm/lần để bầu chọn các thành viên của BTC giải gồm các chức danh chủ chốt là: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Giám đốc điều hành và các thành viên khác của Ban giám đốc.  Giúp việc cho Ban giám đốc V-League sẽ là các Tiểu ban chuyên môn bao gồm: Tiểu ban thư ký-tổng hợp, Tiểu ban tài trợ, Tiểu ban chuyên môn, Tiểu ban trọng tài, Tiểu ban Pháp lý & Tư cách cầu thủ, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban an ninh& doping, Tiểu ban tài chính.

Do hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nên BTC V-League sẽ tự cân đối thu chi dưới giám sát của Ban kiểm toán do Đại hội bầu và hoạt động một cách độc lập. Các khoản thu của BTC V-League chủ yếu từ phí gia nhập, phí thành viên của các CLB, từ nguồn tài trợ, từ bản quyền truyền hình và từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ…

Website VFF xin giới thiệu: Dự thảo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (sửa đổi, bổ sung);Dự thảo phương án thành lập BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp (BTC V.League).

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư: info@vff.org.vn hoặc websitevff@gmail.com
>>>>>Dự thảo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp<<<<<

>>>>>Dự thảo Thành lập BTC các giải chuyên nghiệp<<<<<