GIẢI VÔ ĐỊCH U18/U19 ĐÔNG NAM Á

Lịch truyền hình trực tiếp giải Vô địch U18 ĐNA Cúp Next Media 2019

(CẬP NHẬT 09/08/2019)

Dates

Match No.

Group

Match

Time

Venue

Remarks

4-Aug-19

Arrival of Teams & Officials

 

 

 

5-Aug-19

Match Coordination Meeting

 

Ho Chi Minh

 

6-Aug-19

1

A

Laos

vs

Myanmar

16h00

Binh Duong

BTV2,VTVCAB

2

A

Timor-Leste

vs

Brunei DS

19h00

Binh Duong

HTVTT, BTV2, VTVCAB

3

A

Indonesia

vs

Philippines

15h30

Bình Dương 2

HTVTT, BTV5, VTVCAB

7-Aug-19

4

B

Vietnam

vs

Malaysia

19h30

Thong Nhat

HTVTT,BTV2,VTVCAB, VTC1

5

B

Cambodia

vs

Australia

16h30

Thong Nhat

HTVTT,BTV2, VTVCAB

6

B

Thailand

vs

Singapore

15h30

Thanh Long

VTVCAB, BTV5

8-Aug-19

7

A

Myanmar

vs

Philippines

19h00

Binh Duong

HTVTT,BTV2,VTVCAB,

8

A

Indonesia

vs

Timor-Leste

16h00

Binh Duong

HTVTT,BTV2,VTVCAB,

9

A

Laos

vs

Brunei DS

15h30

Bình Dương 2

BTV5,VTVCAB

9-Aug-19

10

B

Malaysia

vs

Singapore

16h30

Thong Nhat

HTVTT,BTV2,VTVCAB,

11

B

Thailand

vs

Cambodia

15h30

Thanh Long

BTV5,VTVCAB

12

B

Vietnam

vs

Australia

19h30

Thong Nhat

HTVTT,BTV2,VTVCAB VTC1

10-Aug-19

13

A

Philippines

vs

Laos

19h00

Binh Duong

HTVTT,BTV2,VTVCAB

14

A

Brunei DS

vs

Indonesia

16h00

Binh Duong

HTVTT,BTV2,VTVCAB

15

A

Myanmar

vs

Timor-Leste

15h30

Thong Nhat

tbc

11-Aug-19

16

B

Singapore

vs

Vietnam

19h30

Binh Duong

HTVTT,BTV2,VTVCAB, VTC1

17

B

Australia

vs

Thailand

16h30

Binh Duong

HTVTT,BTV2,VTVCAB,

18

B

Malaysia

vs

Cambodia

15h30

Thanh Long

BTV5,VTVCAB

12-Aug-19

19

A

Timor-Leste

vs

Philippines

16h00

Binh Duong

BTV2,VTVCAB

20

A

Brunei DS

vs

Myanmar

19h00

Binh Duong

HTVTT,BTV2,VTVCAB,

21

A

Indonesia

Vs

     Laos

15h30

Thong Nhat

tbc

13-Aug-19

22

B

Cambodia

vs

Singapore

16h30

Thong Nhat

HTVTT,BTV2,VTVCAB,

23

B

   Australia

vs

Malaysia

15h30

Thanh Long

BTV5,VTVCAB

24

B

Thailand

vs

Vietnam

19h30

Thong Nhat

HTVTT,BTV2,VTVCAB, VTC1

14-Aug-19

25

A

Philippines

vs

Brunei DS

19h00

Binh Duong

BTV2,VTVCAB

26

A

Laos

vs

Timor-Leste

16h00

Binh Duong

HTVTT,BTV2,VTVCAB,

27

A

Myanmar

vs

Indonesia

15h30

Thong Nhat

tbc

15-Aug-19

28

B

Singapore

vs

Australia

16h00

Bình Dương

HTVTT,BTV2,VTVCAB,

29

B

Vietnam

vs

Cambodia

16h00

Thong Nhat

HTVTT,BTV2,VTVCAB, VTC1

30

B

Malaysia

vs

     Thailand

16h00

Thanh Long

BTV5,VTVCAB,

16-Aug-19

Rest Day/Departure of Teams & Officials

 

 

 

17-Aug-19

31

SF1

Indonesia

vs

Malaysia

16h30

Binh Duong

HTVTT,BTV2,VTVCAB,

32

SF2

Australia

vs

Myanmar

19h30

HTVTT,BTV2,VTVCAB, VTC1

18-Aug-19

Rest Day

 

 

 

19-Aug-19

33

¾ Place

Loser SF1

vs

Loser SF2

16h30

Thong Nhat

HTVTT,BTV2,VTVCAB,

34

Final

Winner SF1

vs

Winner SF2

19h30

HTVTT,BTV2,VTVCAB, VTC1

20-Aug-19

Departure of Teams & Officials