LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA 2022

6/6
15h30
TTTT Viettel

CAND

0
VS

Hòa Bình

2
15h30
TTTT Viettel

Viettel

0
VS

PVF

1
8/6
15h30
TTTT Viettel

Hòa Bình

3
VS

Viettel

3
15h30
TTTT Viettel

Hà Nội

2
VS

CAND

1
11/6
15h30
TTTT Viettel

CAND

1
VS

PVF

3
15h30
TTTT Viettel

Hòa Bình

1
VS

Hà Nội

2
14/6
15h30
TTTT Viettel

Hà Nội

1
VS

Viettel

0
15h30
TTTT Viettel

PVF

4
VS

Hòa Bình

0
16/6
15h30
TTTT Viettel

PVF

1
VS

Hà Nội

1
15h30
TTTT Viettel

Viettel

7
VS

CAND

0
19/6
15h30
TTTT Viettel

Hòa Bình

1
VS

CAND

0
15h30
TTTT Viettel

PVF

3
VS

Viettel

2
21/6
16h00
TTTT Viettel

Viettel

5
VS

Hòa Bình

0
16h00
TTTT Viettel

CAND

2
VS

Hà Nội

1
24/6
15h30
TTTT Viettel

PVF

7
VS

CAND

0
15h30
TTTT Viettel

Hà Nội

0
VS

Hòa Bình

1
27/6
15h30
TTTT Viettel

Viettel

-
VS

Hà Nội

-
15h30
TTTT Viettel

Hòa Bình

-
VS

PVF

-
29/6
15h30
TTTT Viettel

Hà Nội

-
VS

PVF

-
15h30
TTTT Viettel

CAND

-
VS

Viettel

-
6/6
14h30
SVĐ Tự Do - TP Huế

Đông Á Thanh Hóa

3
VS

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

2
16h45
SVĐ Tự Do - TP Huế

Huế

0
VS

SLNA

0
8/6
14h30
SVĐ Tự Do - TP Huế

Nam Định

1
VS

Đông Á Thanh Hóa

0
16h30
SVĐ Tự Do - TP Huế

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

0
VS

Huế

1
10/6
14h30
SVĐ Tự Do - TP Huế

Đông Á Thanh Hóa

0
VS

SLNA

1
16h30
SVĐ Tự Do - TP Huế

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

2
VS

Nam Định

2
14/6
14h30
SVĐ Tự Do - TP Huế

SLNA

4
VS

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

1
16h30
SVĐ Tự Do - TP Huế

Nam Định

1
VS

Huế

3
16/6
14h30
SVĐ Tự Do - TP Huế

SLNA

2
VS

Nam Định

0
16h30
SVĐ Tự Do - TP Huế

Huế

5
VS

Đông Á Thanh Hóa

3
19/6
14h30
SVĐ Tự Do - TP Huế

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

0
VS

Đông Á Thanh Hóa

3
16h30
SVĐ Tự Do - TP Huế

SLNA

1
VS

Huế

1
21/6
15h00
SVĐ Tự Do - TP Huế

Đông Á Thanh Hóa

1
VS

Nam Định

2
17h00
SVĐ Tự Do - TP Huế

Huế

1
VS

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

0
24/6
15h00
SVĐ Tự Do - TP Huế

SLNA

1
VS

Đông Á Thanh Hóa

0
17h00
SVĐ Tự Do - TP Huế

Nam Định

1
VS

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

0
27/6
15h00
SVĐ Tự Do - TP Huế

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

-
VS

SLNA

-
17h00
SVĐ Tự Do - TP Huế

Huế

-
VS

Nam Định

-
29/6
15h00
SVĐ Tự Do - TP Huế

Nam Định

-
VS

SLNA

-
17h00
SVĐ Tự Do - TP Huế

Đông Á Thanh Hóa

-
VS

Huế

-
6/6
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

Quảng Ngãi

0
VS

Quảng Nam

0
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

HAGL

1
VS

Bình Định

1
8/6
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

Quảng Nam

1
VS

HAGL

1
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

Đà Nẵng

5
VS

Quảng Ngãi

0
11/6
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

Quảng Ngãi

1
VS

Bình Định

1
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

Quảng Nam

1
VS

Đà Nẵng

4
14/6
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

Đà Nẵng

0
VS

HAGL

2
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

Bình Định

0
VS

Quảng Nam

2
16/6
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

Bình Định

0
VS

Đà Nẵng

3
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

HAGL

3
VS

Quảng Ngãi

0
19/6
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

Quảng Nam

1
VS

Quảng Ngãi

1
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

Bình Định

0
VS

HAGL

0
21/6
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

HAGL

1
VS

Quảng Nam

0
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

Quảng Ngãi

1
VS

Đà Nẵng

4
24/6
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

Bình Định

2
VS

Quảng Ngãi

0
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

Đà Nẵng

2
VS

Quảng Nam

0
27/6
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

HAGL

-
VS

Đà Nẵng

-
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

Quảng Nam

-
VS

Bình Định

-
29/6
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

Đà Nẵng

-
VS

Bình Định

-
14h30
TTTT Hàm Rồng - Gia Lai

Quảng Ngãi

-
VS

HAGL

-
6/6
15h00
Bình Phước

B.Bình Dương

0
VS

Đồng Nai

0
15h00
Bình Phước

Bình Phước

1
VS

Phú Yên

1
8/6
15h00
Bình Phước

Đồng Nai

2
VS

Bình Phước

2
15h00
Bình Phước

Khánh Hòa

1
VS

B.Bình Dương

1
11/6
15h00
Bình Phước

B.Bình Dương

1
VS

Phú Yên

1
15h00
Bình Phước

Đồng Nai

1
VS

Khánh Hòa

1
14/6
15h00
Bình Phước

Khánh Hòa

3
VS

Bình Phước

3
15h00
Bình Phước

Phú Yên

2
VS

Đồng Nai

0
16/6
15h00
Bình Phước

Phú Yên

0
VS

Khánh Hòa

0
15h00
Bình Phước

Bình Phước

1
VS

B.Bình Dương

1
19/6
15h00
Bình Phước

Đồng Nai

1
VS

B.Bình Dương

2
15h00
Bình Phước

Phú Yên

0
VS

Bình Phước

2
21/6
15h00
Bình Phước

Bình Phước

2
VS

Đồng Nai

2
15h00
Bình Phước

B.Bình Dương

0
VS

Khánh Hòa

0
24/6
15h00
Bình Phước

Phú Yên

1
VS

B.Bình Dương

1
15h00
Bình Phước

Khánh Hòa

3
VS

Đồng Nai

0
27/6
15h00
Bình Phước

Bình Phước

-
VS

Khánh Hòa

-
15h00
Bình Phước

Đồng Nai

-
VS

Phú Yên

-
29/6
15h00
Bình Phước

Khánh Hòa

-
VS

Phú Yên

-
15h00
Bình Phước

B.Bình Dương

-
VS

Bình Phước

-
6/6
15h00
Bà Rịa - Vũng Tàu

An Giang

1
VS

Tiền Giang

4
18h00
Bà Rịa - Vũng Tàu

TP Hồ Chí Minh

1
VS

Đồng Tháp

1
8/6
15h00
Bà Rịa - Vũng Tàu

Tiền Giang

0
VS

TP Hồ Chí Minh

5
17h15
Bà Rịa - Vũng Tàu

Sài Gòn

1
VS

An Giang

0
11/6
15h00
Bà Rịa - Vũng Tàu

An Giang

1
VS

Đồng Tháp

3
17h15
Bà Rịa - Vũng Tàu

Tiền Giang

2
VS

Sài Gòn

3
14/6
15h00
Bà Rịa - Vũng Tàu

Sài Gòn

1
VS

TP Hồ Chí Minh

2
17h15
Bà Rịa - Vũng Tàu

Đồng Tháp

2
VS

Tiền Giang

0
16/6
15h00
Bà Rịa - Vũng Tàu

Đồng Tháp

1
VS

Sài Gòn

3
17h15
Bà Rịa - Vũng Tàu

TP Hồ Chí Minh

3
VS

An Giang

0
19/6
15h00
Bà Rịa - Vũng Tàu

Tiền Giang

3
VS

An Giang

0
17h15
Bà Rịa - Vũng Tàu

Đồng Tháp

0
VS

TP Hồ Chí Minh

0
21/6
15h00
Bà Rịa - Vũng Tàu

TP Hồ Chí Minh

5
VS

Tiền Giang

2
17h15
Bà Rịa - Vũng Tàu

An Giang

1
VS

Sài Gòn

2
24/6
15h00
Bà Rịa - Vũng Tàu

Đồng Tháp

3
VS

An Giang

1
17h15
Bà Rịa - Vũng Tàu

Sài Gòn

2
VS

Tiền Giang

1
27/6
15h00
Bà Rịa - Vũng Tàu

TP Hồ Chí Minh

-
VS

Sài Gòn

-
17h15
Bà Rịa - Vũng Tàu

Tiền Giang

-
VS

Đồng Tháp

-
29/6
15h00
Bà Rịa - Vũng Tàu

Sài Gòn

-
VS

Đồng Tháp

-
17h15
Bà Rịa - Vũng Tàu

An Giang

-
VS

TP Hồ Chí Minh

-

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA