Lịch thi đấu và kết quả Bóng đá Nam SEA Games 30

Vòng bảng

25/11/2019
15h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Malaysia

1
VS

Myanmar

1
VTV2
25/11/2019
19h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Philippines

1
VS

Campuchia

1
VTV6
25/11/2019
15h00

SEA Games 30

SVĐ Binan Football

Việt Nam

6
VS

Brunei Darussalam

0
VTV6
26/11/2019
15h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Thái Lan

0
VS

Indonesia

2
VTV6
26/11/2019
19h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Lào

0
VS

Singapore

0
VTV6
27/11/2019
15h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Myanmar

2
VS

Philippines

1
VTV6
27/11/2019
19h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Campuchia

5
VS

Timor-Leste

0
VTV6
28/11/2019
15h00

SEA Games 30

SVĐ Binan Football

Việt Nam

6
VS

Lào

1
VTV6
28/11/2019
15h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Brunei Darussalam

0
VS

Thái Lan

7
VTV2
28/11/2019
19h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Indonesia

2
VS

Singapore

0
VTV6
29/11/2019
15h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Timor-Leste

1
VS

Myanmar

3
VTV6
29/11/2019
19h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Philippines

1
VS

Malaysia

0
VTV6
01/12/2019
15h00

SEA Games 30

SVĐ Binan Football

Thái Lan

3
VS

Singapore

0
VTV6
01/12/2019
15h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Lào

3
VS

Brunei Darussalam

0
VTV2
01/12/2019
19h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Việt Nam

2
VS

Indonesia

1
VTV6
02/12/2019
19h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Malaysia

4
VS

Timor-Leste

0
VTV6
02/12/2019
19h00

SEA Games 30

SVĐ Binan Football

Myanmar

2
VS

Campuchia

1
VTV2
03/12/2019
19h00

SEA Games 30

SVĐ Binan Football

Indonesia

8
VS

Brunei Darussalam

0
03/12/2019
15h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Lào

0
VS

Thái Lan

2
VTV6
03/12/2019
19h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Singapore

0
VS

Việt Nam

1
VTV6
04/12/2019
15h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Campuchia

3
VS

Malaysia

1
VTV6
04/12/2019
15h00

SEA Games 30

SVĐ Binan Football

Timor-Leste

1
VS

Philippines

6
VTV2
05/12/2019
15h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Brunei Darussalam

0
VS

Singapore

7
VTV2
05/12/2019
15h00

SEA Games 30

SVĐ Imus, Cavite

Indonesia

4
VS

Lào

0
05/12/2019
15h00

SEA Games 30

SVĐ Binan Football

Việt Nam

2
VS

Thái Lan

2
VTV6
07/12/2019
15h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Myanmar

2
VS

Indonesia

4
Bán kết 1 (VTV6)
07/12/2019
19h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Việt Nam

4
VS

Campuchia

0
Bán kết 2 (VTV6)
10/12/2019
16h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Myanmar

2 (pen 5)
VS

Campuchia

2 (pen 4)
Tranh 3/4 (VTV6)
10/12/2019
19h00

SEA Games 30

SVĐ Rizal Memorial

Việt Nam

3
VS

Indonesia

0
Chung kết (VTV6)