Lịch thi đấu VCK Asian Cup Nữ 2022 (Bảng C)

21/1/2022


16h30

Shree Shiv Chhatrapati (Pune, Ấn Độ)

Nhật Bản

-
VS

Myanmar

-

22h30

Shree Shiv Chhatrapati (Pune, Ấn Độ)

Hàn Quốc

-
VS

Việt Nam

-

24/1/2022


16h30

Shree Shiv Chhatrapati (Pune, Ấn Độ)

Myanmar

-
VS

Hàn Quốc

-

22h30

Shree Shiv Chhatrapati (Pune, Ấn Độ)

Việt Nam

-
VS

Nhật Bản

-

27/1/2022


16h30

D.Y. Patil (Navi, Mumbai, Ấn Độ)

Việt Nam

-
VS

Myanmar

-

16h30

Shree Shiv Chhatrapati (Pune, Ấn Độ)

Nhật Bản

-
VS

Hàn Quốc

-