LỊCH THI ĐẤU MÔN FUTSAL NAM ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 31

11/05/2022


13:00

SEA Games 31

Hà Nam

Malaysia

-
VS

Thái Lan

-

16:00

SEA Games 31

Hà Nam

Việt Nam

-
VS

Indonesia

-

14/05/2022


13:00

SEA Games 31

Hà Nam

Indonesia

-
VS

Myanmar

-

16:00

SEA Games 31

Hà Nam

Việt Nam

-
VS

Malaysia

-

16/05/2022


13:00

SEA Games 31

Hà Nam

Malaysia

-
VS

Indonesia

-

16:00

SEA Games 31

Hà Nam

Thái Lan

-
VS

Myanmar

-

18/05/2022


13:00

SEA Games 31

Hà Nam

Indonesia

-
VS

Thái Lan

-

16:00

SEA Games 31

Hà Nam

Myanmar

-
VS

Việt Nam

-

20/05/2022


13:00

SEA Games 31

Hà Nam

Myanmar

-
VS

Malaysia

-

16:00

SEA Games 31

Hà Nam

Thái Lan

-
VS

Việt Nam

-