LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH U16 QUỐC GIA 2024

27/6
16h30
Sân 3 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

Phong Phú Hà Nam

1
VS

Than KSVN

1
VFF Channel
16h30
Sân 1 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

Thái Nguyên

0
VS

Hà Nội

0
30/6
16h30
Sân 1 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

Than KSVN

0
VS

Thái Nguyên

1
16h30
Sân 3 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh

1
VS

Phong Phú Hà Nam

3
3/7
16h30
Sân 1 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

Phong Phú Hà Nam

0
VS

Hà Nội

2
16h30
Sân 3 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

Than KSVN

2
VS

TP.Hồ Chí Minh

1
6/7
16h30
Sân 1 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh

0
VS

Thái Nguyên

1
VFF Channel
16h30
Sân 3 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

Hà Nội

1
VS

Than KSVN

0
9/7
16h30
Sân 1 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

Hà Nội

2
VS

TP.Hồ Chí Minh

0
VFF Channel
16h30
Sân 3 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

Thái Nguyên

2
VS

Phong Phú Hà Nam

0
12/7
16h30
Sân 3 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

Than KSVN

1
VS

Phong Phú Hà Nam

2
16h30
Sân 1 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

Hà Nội

0
VS

Thái Nguyên

1
15/7
16h30
Sân 3 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

Thái Nguyên

0
VS

Than KSVN

0
VFF Channel
16h30
Sân 1 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

Phong Phú Hà Nam

1
VS

TP. Hồ Chí Minh

0
18/7
16h30
Sân 3 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

Hà Nội

1
VS

Phong Phú Hà Nam

1
VFF Channel
16h30
Sân 1 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh

2
VS

Than KSVN

2
21/7
16h30
Sân 3 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

Thái Nguyên

-
VS

TP. Hồ Chí Minh

-
16h30
Sân 1 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

Than KSVN

-
VS

Hà Nội

-
24/7
16h30
Sân 3 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh

-
VS

Hà Nội

-
VFF Channel
16h30
Sân 1 - TT ĐT BĐ Trẻ Việt Nam

Phong Phú Hà Nam

-
VS

Thái Nguyên

-

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA