LỊCH THI ĐẤU GIẢI FUTSAL NỮ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2022

19/2
14h00
NTĐ Tỉnh Hà Nam

Thái Sơn Nam

4
VS

Hà Nội

1
16h00
NTĐ Tỉnh Hà Nam

PP Hà Nam II

0
VS

PP Hà Nam I

4
21/2
14h00
NTĐ Tỉnh Hà Nam

Hà Nội

2
VS

PP Hà Nam I

3
16h00
NTĐ Tỉnh Hà Nam

Thái Sơn Nam

8
VS

PP Hà Nam II

2
23/2
14h00
NTĐ Tỉnh Hà Nam

PP Hà Nam I

1
VS

Thái Sơn Nam

3
16h00
NTĐ Tỉnh Hà Nam

PP Hà Nam II

2
VS

Hà Nội

4
25/2
14h00
NTĐ Tỉnh Hà Nam

Hà Nội

0
VS

Thái Sơn Nam

4
16h00
NTĐ Tỉnh Hà Nam

PP Hà Nam I

9
VS

PP Hà Nam II

0
27/2
14h00
NTĐ Tỉnh Hà Nam

PP Hà Nam I

2
VS

Hà Nội

1
16h00
NTĐ Tỉnh Hà Nam

PP Hà Nam II

-
VS

Thái Sơn Nam

-
01/3
16h00
NTĐ Tỉnh Hà Nam

Thái Sơn Nam

-
VS

PP Hà Nam I

-
14h00
NTĐ Tỉnh Hà Nam

Hà Nội

-
VS

PP Hà Nam II

-