Lịch thi đấu giải bóng đá nữ AFF Cup 2008

Bảng A
1Myanmar
2Việt Nam
3Indonesia
4Lào
5Malaysia
Bảng B
1Australia
2Thái Lan
3Philippines
4Singapore
  

Ngày
MT
Bảng
Cặp đấu
Giờ
Sân
06/10Các đội đến
07/10Họp kỹ thuật
08/101AMyanmar Việt Nam  Trung tâm TDTT Thành Long
2AIndonesia Lào  Trung tâm TDTT Thành Long
09/103BAustralia Thái Lan  Trung tâm TDTT Thành Long
4BPhilippines Singapore  Trung tâm TDTT Thành Long
10/105AViệt Nam Indonesia  Trung tâm TDTT Thành Long
6AMalaysia Myanmar  Trung tâm TDTT Thành Long
11/107BSingapore Thái Lan  Trung tâm TDTT Thành Long
8BAustralia Philippines  Trung tâm TDTT Thành Long
12/109AMyanmar Lào  Trung tâm TDTT Thành Long
10AMalaysia Việt Nam  Trung tâm TDTT Thành Long
13/1011BThái Lan Philippines  Trung tâm TDTT Thành Long
12BSingapore Australia  Trung tâm TDTT Thành Long
14/1013ALào  Malaysia  Trung tâm TDTT Thành Long
14AIndonesia Myanmar  Trung tâm TDTT Thành Long
15/10 
16/1015AMalaysia Indonesia  Trung tâm TDTT Thành Long
16ALào Việt Nam  Trung tâm TDTT Thành Long
17/10 
18/1017BK1Nhất A Nhì B  Trung tâm TDTT Thành Long
18BK2Nhất B Nhì A  Trung tâm TDTT Thành Long
19/10 
20/10193/4Thua BK1 Thua BK2  Trung tâm TDTT Thành Long
20CKThắng BK1 Thắng BK2  Trung tâm TDTT Thành Long
21/10Các đội về nước