Lịch thi đấu giải bóng đá Hạng Nhì Quốc Gia 2005

Lịch thi đấu giải Hạng Nhì Quốc Gia 2005

BẢNG A

Lượt đi

Đội – Đội

Lượt về
Ngày
Sân
Sân
Ngày
Thứ 5
16/06
Hà Tây
CN Bia Đỏ – Quảng Ninh
Quảng Ninh
Thứ 3
19/07
Thứ 6 17/06
QK3QK3 – QK4QK4
Hà Tĩnh
Hà Tĩnh – Lâm Đồng
Lâm Đồng
Đăk Lăk
Đăk Lăk – QK5
QK5
Thứ 3
21/06
QK4
QK4 – Quảng Ninh
Quảng Ninh
Thứ 6
22/07
QK3
QK3 – CN Bia Đỏ
Hà Tây
Đăk Lăk
Đăk Lăk – Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
QK5
QK5 – Lâm Đồng
Lâm Đồng
Thứ 7
25/06
Quảng Ninh
Quảng Ninh – QK3
QK3
Thứ 3
26/07
Hà Tây
CN Bia Đỏ – QK4
QK4
Lâm Đồng
Lâm Đồng – Đăk Lăk
Đăk Lăk
QK5
QK5 – Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
Thứ 4
29/06
Đăk Lăk
Đăk Lăk – CN Bia Đỏ
Hà Tây
Thứ 6
29/07
Lâm ĐồngLâm Đồng – Quảng NinhQuảng Ninh
Thứ 7
30/07
QK4
QK4 – QK5
QK5
Hà Tĩnh
Hà Tĩnh – QK3
QK3
CN
03/07
Lâm Đồng
Lâm Đồng – CN Bia Đỏ
Hà Tây
Thứ 3
02/08
Đăk Lăk
Đăk Lăk – Quảng Ninh
Quảng Ninh
Thứ 4
03/08
QK5
QK5 – QK3
QK3
Hà Tĩnh
Hà Tĩnh – QK4
QK4
Thứ 6
08/07
QK3
QK3 – Lâm Đồng
Lâm Đồng
Thứ 3
09/08
QK4
QK4 – Đăk Lăk
Đăk Lăk
Hà Tây
CN Bia Đỏ – QK5
QK5
Quảng Ninh
Quảng Ninh – Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
Thứ 3
12/07
QK4
QK4 – Lâm Đồng
Lâm Đồng
CN
14/08
QK3
QK3 – Đăk Lăk
Đăk Lăk
Quảng Ninh
Quảng Ninh – QK5
QK5
Hà Tây
CN Bia Đỏ – Hà Tĩnh
Hà Tĩnh

BẢNG B
Lượt đi
Đội        –         Đội

Lượt  về

Ngày
Sân
Sân
Ngày
Thứ 7
25/06
QK7
QK7 – Bình Thuận
Bình Thuận
Thứ 7
23/07
Tây Ninh
Tây Ninh – CLB BĐ TP
Thành Long
Bến Tre
Bến Tre – N.ĐT LA
Long An
Kiên Giang
Kiên Giang – Vĩnh Long
Vĩnh Long
Thứ 4
29/06
Vĩnh Long
Vĩnh Long – Bến Tre
Bến Tre
Thứ 4
27/07
Kiên Giang
Kiên Giang – N.ĐT LA
Long An
Bình Thuận
Bình Thuận – Tây Ninh
Tây Ninh
Thành Long
CLB BĐ TP – QK7
QK7
Thứ 7
02/07
Long An
N.ĐT LA – Vĩnh Long
Vĩnh Long
Thứ 7
30/07
Bến Tre
Bến Tre – Kiên Giang
Kiên Giang
Thành Long
CLB BĐ TP – Bình Thuận
Bình Thuận
Tây Ninh
Tây Ninh – QK7
QK7
Thứ 4 06/07
Bình Thuận
Bình Thuận – N.ĐT LA
Long An
Thứ 4
03/08
QK7
QK7 – Bến Tre
Bến Tre
Vĩnh Long
Vĩnh Long – Tây Ninh
Tây Ninh
Kiên Giang
Kiên Giang – CLB BĐ TP
Thành Long
CN
10/07
Bến Tre
Bến Tre  – Bình Thuận
Bình Thuận
Thứ 7
06/08
Long An
N.ĐT LA – QK7
QK7
Kiên Giang
Kiên Giang – Tây Ninh
Tây Ninh
Vĩnh Long
Vĩnh Long – CLB BĐ TP
Thành Long
Thứ 4
14/07
Tây Ninh
Tây Ninh – N.ĐT LA
Long An
Thứ 4
10/08
Thành Long
CLB BĐ TP – Bên Tre
Bến Tre
Bình Thuận
Bình Thuận – Vĩnh Long
Vĩnh Long
QK7
QK7 – Kiên Giang
Kiên Giang
CN
17/07
Tây Ninh
Tây Ninh – Bến Tre
Bến Tre
CN
14/08
Thành Long
CLB BĐ TP- N.ĐT LA
Long An
Bình Thuận
Bình Thuận – Kiên Giang
Kiên Giang
QK7
QK7 – Vĩnh Long
Vĩnh Long
 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA