LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ BÃI BIỂN VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2022

22/4
14H00
Sầm Sơn

Chinh Chiến Sầm Sơn

1
VS

Khánh Hòa

4
VFF Channel, VFF Fanpage
15h45
Sầm Sơn

PTSC Thanh Hóa

3
VS

Đà Nẵng

5
23/4
14h00
Sầm Sơn

Khánh Hòa

2
VS

Đà Nẵng

3
15h30
Sầm Sơn

Chinh Chiến Sầm Sơn

6
VS

PTSC Thanh Hóa

5
25/4
14h00
Sầm Sơn

Khánh Hòa

1
VS

PTSC Thanh Hóa

2
15h30
Sầm Sơn

Đà Nẵng

8
VS

Chinh Chiến Sầm Sơn

2
26/4
14h00
Sầm Sơn

Đà Nẵng

4
VS

PTSC Thanh Hóa

1
15h30
Sầm Sơn

Khánh Hòa

8
VS

Chinh Chiến Sầm Sơn

2
28/4
14h00
Sầm Sơn

Đà Nẵng

4
VS

Khánh Hòa

1
15h30
Sầm Sơn

PTSC Thanh Hóa

2
VS

Chinh Chiến Sầm Sơn

1
29/4
14h00
Sầm Sơn

PTSC Thanh Hóa

2
VS

Khánh Hòa

4
15h30
Sầm Sơn

Chinh Chiến Sầm Sơn

1
VS

Đà Nẵng

4

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA