Lịch thi đấu AFF Cup 2010 (mã số)

BẢNG A

BẢNG B

A1

Chủ nhà Bảng A

B1

Chủ nhà Bảng B

A2

B2

A3

B3

A4

B4

Ngày

MT

Bảng

Trận đấu

Giờ

GMT

Địa điểm

1/12/2010

1

A

A2 vs. A4

 

10.00

BẢNG A

2

A

A1 vs. A3

 

12.30

2/12/2010

3

B

B2 vs. B4

 

10.00

BẢNG B

4

B

B1 vs. B3

 

12.30

4/12/2010

5

A

A2 vs. A3

 

10.00

BẢNG A

6

A

A4 vs. A1

 

12.30

5/12/2010

7

B

B2 vs. B3

 

10.00

BẢNG B

8

B

B4 vs. B1

 

12.30

7/12/2010

9

A

A3 vs. A4

 

12.30

SEC.

10

A

A1 vs. A2

 

12.30

BẢNG A

8/12/2010

11

B

B3 vs. B4

 

12.30

SEC.

12

B

B1 vs. B2

 

12.30

BẢNG B

Tạm nghỉ 6 ngày (9 – 14/12/2010)

15/12/2010

13

Nhì Bảng A vs. Nhất Bảng B

 

12.00

 

16/12/2010

14

Nhì Bảng B vs. Nhất Bảng A

 

12.00

 

Tạm nghỉ 1 ngày (17/12/2010)

18/12/2010

15

Nhất Bảng B vs. Nhì Bảng A

 

12.00

 

19/12/2010

16

Nhất Bảng A vs. Nhì Bảng B

 

12.00

 

Tạm nghỉ 6 ngày (20 – 25/12/2010)

26/12/2010

17

Thắng trận 13/15 vs. Thắng trận 14/16

 

12.00

 

Tạm nghỉ 2 ngày (27 – 28/12/2010)

29/12/2010

18

Thắng trận 14/16 vs. Thắng trận 13/15

 

12.00

 

* Lễ bốc thăm AFF Cup 2010 sẽ được tổ chức vào ngày 15/9/2010 tại Thủ đô Hà Nội – Việt Nam