Lịch di chuyển và tập luyện của 3 đội bóng tham dự Honda Cup

Lịch hoạt động cụ thể của Barcelona B, Indonesia và Bucheon SK trong những ngày tham dự Honda Cup tại Hà Nội.

02/06/2005 00:00:00

Lịch hoạt động cụ thể của Barcelona B, Indonesia và Bucheon SK trong những ngày tham dự Honda Cup tại Hà Nội.

 Lịch di chuyển & hoạt động của đội Barcelona B

NgàyThời gianDi chuyển & hoạt động
1″>01/0609:30 – 11:25″>09:30 – 11:25Di chuyển từ Barcelona tới Paris (máy bay AF 1049)
14:00Di chuyển từ Paris tới Hà Nội (VN 534)
2″>02/0606:35″>06:35Đến Hà Nội
07:15 – 08:00″>07:15 – 08:00Di chuyển từ sân bay về khách sạn
08:00 – 10:30n sáng
10:30 – 12:30″>10:30 – 12:30Nghỉ ngơi
12:30 – 14:00n trưa
14:00 – 16:00Nghỉ ngơi
16:00 – 17:30n nhẹ
17:30 – 19:00Nghỉ ngơi
19:00 – 21:00n tối
3″>03/0608:00 – 10:30n sáng
10:00 – 11:00Họp đội (Trưởng đoàn & HLV trưởng chủ trì)
11:00 – 12:00Đến họp báo
10:30 – 13:00Nghỉ ngơi
12:30 – 14:00n trưa
14:00 – 17:00Nghỉ ngơi
17:00 – 18:00n nhẹ
18:00 – 19:15Nghỉ ngơi
19:15 – 20:00Di chuyển từ khách sạn tới sân tập
20:00 – 21:00Tập luyện
21:15 – 22:00Di chuyển từ sân tập về khách sạn
22:00n tối
4″>04/0608:00 – 10:30n sáng
10:30 – 12:30Nghỉ ngơi
12:30 – 14:00n trưa
14:30 – 16:45Nghỉ ngơi
16:45 – 17:45n nhẹ
17:45 – 18:30Di chuyển từ khách sạn đến SVĐQG Mỹ Đình
20:00 – 21:45Gặp đội tuyển Indonesia
22:00 – 22:15Họp báo sau trận
22:15 – 23:00Di chuyển từ SVĐQG Mỹ Đình về khách sạn
23:00n tối
5″>05/0608:00 – 10:30n sáng
10:30 – 12:30Nghỉ ngơi
12:30 – 14:00n trưa
14:00 – 17:00Nghỉ ngơi
17:00 – 18:00n nhẹ
18:00 – 19:15Nghỉ ngơi
19:15 – 20:00Di chuyển từ khách sạn tới sân tập
20:00 – 21:00Tập luyện
21:15 – 22:00Di chuyển từ sân tập về khách sạn
22:00n tối
6″>06/0608:00 – 10:30n sáng
10:30 – 12:30Nghỉ ngơi
12:30 – 14:00n trưa
14:00 – 16:45Nghỉ ngơi
16:45 – 17:45n nhẹ
17:45 – 18:30Di chuyển từ khách sạn đến SVĐQG Mỹ Đình
20:00 – 21:45Gặp đội Bucheon SK
22:00 – 22:15Họp báo sau trận
22:15 – 23:00Di chuyển từ SVĐQG Mỹ Đình về khách sạn
23:00n tối
7″>07/0608:00 – 10:30n sáng
10:30 – 12:30Ngắm cảnh
12:30 – 14:00n trưa
14:00 – 17:00Nghỉ ngơi
17:00 – 18:00n nhẹ
18:00 – 19:15Nghỉ ngơi
19:15 – 20:00Di chuyển từ khách sạn tới sân tập
20:00 – 21:00Tập luyện
21:15 – 22:00Di chuyển từ sân tập về khách sạn
22:00n tối
8″>08/0608:00 – 10:30n sáng
10:30 – 12:30Nghỉ ngơi
12:00 – 13:30n trưa
13:30 – 14:45Nghỉ ngơi
14:45 – 15:45n nhẹ
15:45 – 16:30Di chuyển từ khách sạn đến SVĐQG Mỹ Đình
18:00 – 19:45Gặp ĐTQG Việt Nam
20:00 – 20:20Tham dự lễ bế mạc
20:30 – 20:45Họp báo sau trận
20:45 – 21:15Di chuyển từ SVĐQG Mỹ Đình về khách sạn
21:15n tối
9″>09/0608:00 – 10:30n sáng
10:30 – 12:30Nghỉ ngơi
12:30 – 14:00n trưa
14:00 – 16:00Nghỉ ngơi
16:00 – 17:30n nhẹ
17:30 – 19:00Nghỉ ngơi
18:30Thu lượm hành lý
19:00 – 20:00Chuyển hành lý từ khách sạn đến sân bay
19:00 – 20:30n tối
20:40Làm thủ tục trả khách sạn
21:00 – 22:00Di chuyển từ khách sạn đến sân bay
23:25Di chuyển từ Hà Nội tới Barcelona (nghỉ tại Paris – máy bay VN 535)

Lịch di chuyển & hoạt động của đội tuyển Indonesia

NgàyThời gianDi chuyển & hoạt động
2″>02/0610:45 – 17:30Di chuyển từ Jakarta đến Hà Nội (máy bay VN758)
18:15 – 19:00Di chuyển từ sân bay về khách sạn
19:00 – 21:00n tối
21:00Nghỉ ngơi
3″>03/0608:00 – 10:30n sáng
10:00 – 11:00Họp đội (Trưởng đoàn & HLV trưởng chủ trì)
11:00 – 12:00Đến họp báo
10:30 – 12:30Nghỉ ngơi
12:30 – 14:00n trưa
14:00 – 17:30Nghỉ ngơi
17:30 – 18:15Di chuyển từ khách sạn tới sân tập
18:15 – 19:45Tập luyện
19:45 – 20:30Di chuyển từ sân tập về khách sạn
20:30n tối
4″>04/0608:00 – 10:30n sáng
11:00 – 12:30Nghỉ ngơi
12:30 – 14:00n trưa
14:00 – 17:00Nghỉ ngơi
17:00 – 18:00n nhẹ
17:45 – 18:30Di chuyển từ khách sạn đến SVĐQG Mỹ Đình
20:00 – 21:45Gặp đội Barcelona B
22:00 – 22:15Họp báo sau trận
22:15 – 23:00Di chuyển từ SVĐQG Mỹ Đình về khách sạn
23:00n tối
5″>
5″>05/0608:00 – 10:30n sáng
10:30 – 12:30Nghỉ ngơi
12:30 – 14:00n trưa
14:00 – 17:00Nghỉ ngơi
17:05 – 17:50Di chuyển từ khách sạn tới sân tập
17:50 – 19:30Tập luyện
19:30 – 20:15Di chuyển từ sân tập về khách sạn
20:15n tối
6″>06/0608:00 – 10:30n sáng
11:00 – 12:30Nghỉ ngơi
12:30 – 14:00n trưa
15:45 – 16:30Di chuyển từ khách sạn đến SVĐQG Mỹ Đình
18:00 – 19:45Gặp ĐTQG Việt Nam
20:00 – 20:15Họp báo sau trận
20:15 – 21:00Di chuyển từ SVĐQG Mỹ Đình về khách sạn
21:00n tối
7″>07/0608:00 – 10:30n sáng
11:00 – 12:30Nghỉ ngơi
12:30 – 14:00n trưa
14:00 – 15:15Nghỉ ngơi
15:15 – 16:00Di chuyển từ khách sạn tới sân tập
16:00 – 17:30Tập luyện
17:30 – 18:15Di chuyển từ sân tập về khách sạn
18:15n tối
8″>08/0608:00 – 10:30n sáng
10:30 – 12:30Nghỉ ngơi
12:30 – 13:30n trưa
13:45 – 14:30Di chuyển từ khách sạn đến SVĐQG Mỹ Đình
16:00 – 17:45Gặp đội Bucheon SK
18:00 – 18:15Họp báo sau trận
20:00 – 20:20Tham dự lễ bế mạc
20:30 – 21:15Di chuyển từ SVĐQG Mỹ Đình về khách sạn
21:15n tối
9″>09/0605:35 – 06:30″>05:35 – 06:30n sáng
06:30″>06:30Làm thủ tục trả khách sạn
07:00 – 07:45″>07:00 – 07:45Di chuyển từ khách sạn đến sân bay
10:00Di chuyển từ Hà Nội tới  Jakarta (máy bay VN 759)

Lịch di chuyển & hoạt động của đội SK Bucheon

NgàyThời gianDi chuyển & hoạt động
2″>02/0610:20 – 12:50″>10:20 – 12:50Di chuyển từ Incheon đến Hà Nội (mày bay VN 937)
13:30 – 14:15″>13:30 – 14:15Di chuyển từ sân bay về khách sạn
14:15 – 15:30n trưa
17:15 – 18:00Di chuyển từ khách sạn tới sân tập
18:00 – 19:40Tập luyện
19:40 – 20:25Di chuyển từ sân tập về khách sạn
20:25n tối
3″>03/0608:00 – 10:30n sáng
10:00 – 11:00Họp đội (Trưởng đoàn & HLV trưởng chủ trì)
11:00 – 12:00Đến họp báo
10:30 – 12:30Nghỉ ngơi
12:30 – 14:00n trưa
14:00 – 17:00Nghỉ ngơi
17:05 – 17:50Di chuyển từ khách sạn tới sân tập
17:50 – 19:30Tập luyện
19:30 – 20:15Di chuyển từ sân tập về khách sạn
20:15n tối
4″>04/0608:00 – 10:30n sáng
11:00 – 12:30Nghỉ ngơi
12:30 – 14:00n trưa
14:00 – 14:45Nghỉ ngơi
14:45 – 15:45n nhẹ
15:45 – 16:30Di chuyển từ khách sạn đến SVĐQG Mỹ Đình
18:00 – 19:45Gặp ĐTQG Việt Nam
20:00 – 20:15Họp báo sau trận
20:15 – 21:00Di chuyển từ SVĐQG Mỹ Đình về khách sạn
21:00n tối
5″>05/0608:00 – 10:30n sáng
10:30 – 12:30Nghỉ ngơi
12:30 – 14:00n trưa
14:00 – 17:00Nghỉ ngơi
17:05 – 17:50Di chuyển từ khách sạn tới sân tập
17:50 – 19:30Tập luyện
19:30 – 20:15Di chuyển từ sân tập về khách sạn
20:15n tối
6″>06/0608:00 – 10:30n sáng
11:00 – 12:30Nghỉ ngơi
12:30 – 14:00n trưa
14:30 – 17:00Nghỉ ngơi
17:00 – 17:45n nhẹ
17:45 – 18:30Di chuyển từ khách sạn đến SVĐQG Mỹ Đình
20:00 – 21:45Gặp  Barcelona B
22:00 – 22:15Họp báo sau trận
22:15 – 23:00Di chuyển từ SVĐQG Mỹ Đình về khách sạn
23:00n tối
7″>07/0608:00 – 10:30n sáng
11:00 – 12:30Nghỉ ngơi
12:30 – 14:00n trưa
14:30 – 17:00Nghỉ ngơi
17:05 – 17:50Di chuyển từ khách sạn tới sân tập
17:50 – 19:30Tập luyện
19:30 – 20:15Di chuyển từ sân tập về khách sạn
20:15n tối
8″>08/0608:00 – 10:30n sáng
10:30 – 12:30Nghỉ ngơi
12:30 – 13:30n trưa
13:45 – 14:30Di chuyển từ khách sạn đến SVĐQG Mỹ Đình
16:00 – 17:45Gặp đội tuyển Indonesia
18:00 – 18:15Họp báo sau trận
18:15 – 19:00Di chuyển từ SVĐQG Mỹ Đình về khách sạn
19:00 – 20:15n tối
21:20Làm thủ tục trả khách sạn
21:30 – 22:15Di chuyển từ khách sạn đến sân bay
9″>09/0600:35″>00:35Di chuyển từ Hà Nội tới Incheon (máy bay VN 936)