LĐBĐVN điều chỉnh thời gian tổ chức khóa học HLV bóng đá chứng chỉ ‘C’ AFC

Căn cứ yêu cầu và các quy định của AFC, khóa đào tạo huấn luyện viên bóng đá chứng chỉ ‘C’ AFC đầu tiên trong năm 2019 tại Việt Nam được điều chỉnh thời gian diễn ra từ ngày 8/5 đến 20/5/2019 tại Phú Yên (thay cho thời gian dự kiến tổ chức từ 15/4 – 27/4/2019).

13/04/2019 21:02:18

Sự điều chỉnh này nhằm mục đích củng cố, đào tạo các huấn luyện viên trong nước có đủ điều kiện trực tiếp giảng dạy các khóa đào tạo huấn luyện viên bóng đá chứng chỉ ‘C’ của AFC tại Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Sau khóa đào tạo huấn luyện viên chứng chỉ ‘C’ AFC đầu tiên trong năm 2019 tại Phú Yên, VFF dự kiến tiếp tục tổ chức thêm 2 khóa học tương tự vào tháng 9 và 11/2019 tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Dự kiến kế hoạch tổ chức các khóa học huấn luyện viên AFC năm 2019 tại Việt Nam:

TT

TÊN KHÓA HỌC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

GIẢNG VIÊN

1

Khóa học HLV BĐ “C” AFC

8 – 20/5/2019

Phú Yên

AFC

2

Khóa học Giảng viên HLV AFC

16 – 26/6/2019

Lâm Đồng

AFC

3

Khóa học HLV Futsal cấp 2

8 – 13/7/2019

Tp. Hồ Chí Minh

AFC

4

Khóa học HLV BĐ “C” AFC

4 – 16/9/2019

Tp. Hồ Chí Minh

AFC

5

Khóa học HLV thể lực cấp 1B AFC

1 – 7/10/2019

Nha Trang

AFC

6

Khóa học HLV Thủ môn cấp 1 AFC

14 – 19/10/2019

Đà Nẵng

AFC

7

Khóa học HLV Futsal cấp 1

22 – 27/10/2019

Tp. Hồ Chí Minh

AFC

8

Khóa học HLV BĐ “A” AFC

(Giai đoạn 2)

5 – 21/11/2019

Hà Nội

AFC

9

Khóa học HLV BĐ “C” AFC

26/11 – 8/12/2019

Hà Nội

AFC

10

Khóa học HLV BĐ “B” AFC

11 – 30/12/2019

Huế

AFC

11

Khóa học HLV Bóng đá Chuyên nghiệp – Giai đoạn 1

12/2019

(Dự kiến)

Hà Nội

AFC