LĐBĐVN chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của FIFA về việc phạt cầu thủ Văn Quyến và Quốc Vượng

Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định cho đến ngày hôm nay, 27/12/2005, Liên đoàn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào của FIFA về việc sẽ phạt hai cầu thủ Phạm Văn Quyến và Lê Quốc Vượng.

27/12/2005 00:00:00
Ngày 27/12/2005 trên một số tờ báo có đưa tin SFIFA vừa ra án phạt đối với hành động sắp đặt tỷ số tại SEA Games 23 của Văn Quyến và Quốc Vượng mỗi cầu thủ 15.000 Franc Thụy Sỹ⬝. Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định cho đến ngày hôm nay, 27/12/2005, Liên đoàn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào của FIFA về việc sẽ phạt hai cầu thủ Phạm Văn Quyến và Lê Quốc Vượng. Vì vậy, có thể khẳng định thông tin mà một số tờ báo đã đưa là không chính xác.
Để rộng đường dư luận, Liên đoàn bóng đá Việt Nam xin nói rõ về các quy định của FIFA và quan điểm của Liên đòan bóng đá Việt Nam về vấn đề báo chí đưa tin:
1/ Theo quy định của FIFA, trong những trường hợp có vi phạm nghiêm trọng đi ngược lại với các mục tiêu hoạt động của FIFA, ví dụ như tiêu cực, Liên đoàn bóng đá quốc gia có trách nhiệm báo cáo lên FIFA về vi phạm và về biện pháp xử lý. Cũng theo quy định của FIFA, các vi phạm xảy ra phải được xử lý và trước tiên trong khuôn khổ hoạt động ở cấp độ nào sẽ do cấp độ đó xử lý, ví dụ ở cấp độ quốc gia do Liên đòan bóng đá quốc gia xử lý, cấp độ khu vực sẽ do cơ quan có thẩm quyền của khu vực xử lý. Trường hợp các cơ quan trên không thể xử lý vi phạm, Ban Kỷ luật FIFA sẽ xử lý những vi phạm nghiêm trọng đối với những mục tiêu đặt ra trong điều lệ FIFA.
2/ Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ thành viên của mình và đang phối hợp với cơ quan điều tra của Bộ công an để làm rõ những vi phạm nhằm có biện pháp xử lý thích hợp cũng như báo cáo lên các tổ chức bóng đá quốc tế mà Liên đòan bóng đá Việt Nam là thành viên để đảm bảo kỷ luật đối với vi phạm được thực hiện.
3/ Bên cạnh việc xử lý vi phạm, Liên đòan bóng đá Việt Nam còn có nghĩa vụ bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của những người đã đóng góp hết mình cho bóng đá Việt Nam, vì vậy, nỗ lực trong thi đấu của những cầu thủ trong sạch, nỗ lực của những cán bộ, huấn luyện viên hết lòng vì thành tích đội tuyển, những công việc mà Liên đòan bóng đá Việt Nam đang làm để đấu tranh chống tiêu cực cũng sẽ được thể hiện trong bản báo cáo của Liên đòan bóng đá Việt Nam gửi lên các tổ chức bóng đá quốc tế.

VFF