Kết quả giải bóng đá hạng ba toàn quốc 2005

  Kết quả giải bóng đá hạng Ba 2005, ngày 01, 02 và 03/10/2005******************************************************************* Bảng A ( ngày 01/10/2005):  + Sân Vinh: Vĩnh Phúc  – Quân Khu 1: 1-4  Vĩnh Phúc: Nguyễn Trọng Quang (13) 39″ ; Quân Khu 1: Võ Quốc Quang (23) 3″, Đào Mạnh Hùng (21) 24″,47″, Vũ Công Tuyền (9) 45″ Vĩnh Phúc: […]

 

Kết quả giải bóng đá hạng Ba 2005, ngày 01, 02 và 03/10/2005
*******************************************************************

Bảng A ( ngày 01/10/2005): 

+ Sân Vinh: Vĩnh Phúc  – Quân Khu 1: 1-4 
BAN THANG Vĩnh Phúc: Nguyễn Trọng Quang (13) 39″ ; Quân Khu 1: Võ Quốc Quang (23) 3″, Đào Mạnh Hùng (21) 24″,47″, Vũ Công Tuyền (9) 45″
THE VANG Vĩnh Phúc: Nguyễn Minh Phong (7) 17″, Phan Nhân Thanh (1) 45″, Ha Khắc Tiệp (5) 10″
THE VANG Quân Khu 1: Nguyễn Anh Tuấn (8) 20″, Nguyễn Hồng Hiệp (30) 38″, Hoàng Mạnh Tùng (11) 76″
GS: Lê Văn Tỵ
Tổ trọng tài: Nguyễn Quốc Việt, Phạm Trọng Minh, Phùng Quốc Quân, Nguyễn Quang Hưng 
Khán giả: ít

Bảng B ( ngày 01/10/2005): 

+ Sân Quảng Ngãi: Phú Yên  – Kontum: 0-1 
BAN THANG 
Kontum: Phạm Minh Tú (12) 24″
THE VANG Phú Yên: Nguyễn Ngọc Bình (9) 70″
THE VANG Kontum: A Huỳnh (14) 54″, Phạm Xuân Hùng (19) 61″
GS: Đặng Quang Dương
Tổ trọng tài: Nguyễn Tú Anh, Võ Quang Vinh, Trần Viết Mẫn, Dương Mạnh Hùng 
Khán giả: 1000 người

Bảng C (ngày 01/10/2005): 

+ Sân Cà Mau: Trẻ Gạch Đồng Tâm  – KS Khải Hoàn: 0-3 
BAN THANG 
KS Khải Hoàn: Lê Công Hoan (24) 23″, 31″, Lê Đức Thảo (8) 41″
THE VANG 
Trẻ Gạch Đồng Tâm
: Phạm Văn Sơn (10) 73″, 
THE VANG 
KS Khải Hoàn
: Lê Công Hoan (24) 4″, Nguyễn Ngọc Thành (12) 5″, Trịnh Văn Thiện (5) 33″
GS: Nguyễn Trọng Lợi
Tổ trọng tài: Phạm Quốc Dũng, Nguyễn Ngọc Châu, Hà Xuân Vĩnh, Nguyễn Tấn Hải 
Khán giả: 100 người

Bảng A (ngày  02/10/2005): 

+ Sân Vinh: TT Huế  – Thanh Thái: 3-0 
BAN THANG 
TT Huế : Hoàng Trọng Trung (20) 14″, Hồ Thanh Minh (11) 19″, Nguyễn Văn Trung (24) 64″
THE VANG 
TT Huế
: Nguyễn Thanh Lâm (21) 46″, Nguỹen Ngọc Tuấn Tú (22) 57″, Lê Đỗ Thắng (7) 80″, Hoàng Trọng Trung (20) 80″ 
THE VANG 
Thanh Thái
: Nguyễn Hoài Nam (11) 17″, Lê Thành Ngân (18) 30″, u Dương Thanh (1) 80″, Hoàng Công Phú (3) 85″
THE VANG
TT Huế
: Hồ Ngọc Luận
GS: Lê Văn Tỵ
Tổ trọng tài: Kiều Việt Hùng, Nguyễn Quang Hưng, Võ Quốc Hoài, Phạm Trọng Minh
Khán giả: 300 người

Bảng C (ngày 03/10/2005): 

+ Sân Cà Mau: Cà Mau  – Quân Khu 9: 0-0  
THE VANG 
Quân Khu 9
: Bùi Văn Tiếp (2) 45″, Nguyễn Hùng Vũ (15) 47″, Trần Minh Lợi (18) 85″
GS: Nguyễn Trọng Lợi
Tổ trọng tài: Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Minh Châu, Hà Xuân Vĩnh, Phạm Quốc Dũng
Khán giả: 200 người

Bảng A (ngày 03/10/2005): 

+ Sân Vinh: Quân Khu 2 – SARA Thành Vinh: 1-1 
BAN THANG 
Quân Khu 2 : Hoàng Mạnh Tùng (11) 65″   SARA Thành Vinh : Nguyễn Ngọc Trung (9) 58″
THE VANG 
Quân Khu 2 : Nguyễn Quang Tiệp (22) 40″, Nguyễn Anh Tuấn (8) 41″, Trương Mạnh Hùng (4) 56″ 
THE VANG 
SARA Thành Vinh
: Nguyễn Công Minh (6) 27″, Nguyễn Quang Tình (11) 30″, Trần Thi Cường (4) 64″
GS: Lê Văn Tỵ
Tổ trọng tài: Nguyễn Quốc Việt, Đỗ Quốc Hoài, Phùng Quốc Quân, Kiều Việt Hùng
Khán giả: 1.5000 người

Bảng B (ngày 03/10/2005): 

+ Sân Quảng Ngãi: TN.DQ.QN – Dafuco Hải Phòng : 1-0 
BAN THANG 
TN.DQ.QN : Trịnh Công Minh (12) 83″ 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA