Kế hoạch dự kiến tổ chức các khóa học đào tạo huấn luyện viên bóng đá AFC/VFF năm 2022

17/03/2022 16:41:32
STTTên Khoá họcĐịa điểmThời gian
1Khóa học HLV “C” AFC/VFFHà Nội1 – 17/4/2022
2Khóa học HLV “C” AFC/VFFThanh Hóa19/5 – 4/6/2022
3Khóa học HLV “C” AFC/VFFNghệ AnTháng 10/2022
4Khóa học HLV “B” AFC/VFF – GĐ1Hà Nội29/4 – 14/5/2022
5Khóa học HLV “B” AFC/VFF – GĐ2Đà Nẵng25/10 – 5/11/2022
6Khóa học Giảng viên Futsal AFCTp HCM2 – 8/6/2022
7Khóa học HLV Thủ môn cấp 3/AFCHuếTháng 11/2022
8Khóa học HLV Futsal cấp 1 AFCTp HCM12 – 17/7/2022
9Khóa học HLV Futsal cấp 1 AFCTp HCM11 – 16/4/2022
10Khóa học HLV Futsal cấp 2 AFCTp HCM3 – 9/7/2022
11Khóa học HLV Thể lực Futsal cấp 1 AFCTp HCM10 – 14/8/2022
12Khóa học HLV Thủ môn Futsal cấp 1 AFCTp HCM2 – 7/8/2022
13Khóa học HLV Thể lực cấp 1A/ AFCĐà Nẵng20 – 24/7/2022
14Khóa học HLV Thể lực cấp 2A/ AFCĐà Nẵng21 – 26/8/2022
15Khóa học HLV Thủ môn cấp 1/AFCĐà Nẵng23 – 28/11/2022
16Khóa học HLV Thủ môn cấp 2/AFCĐà Nẵng01/12 – 7/12/2022
17Khóa học HLV Chuyên nghiệp (Kiểm tra đầu vào)Hà Nội21 – 25/4/2022
18Khóa học HLV Chuyên nghiệp (GĐ1)Hà Nội9 – 29/6/2022
19Khóa học HLV Chuyên nghiệp (GĐ2)Hà Nội16/11 –6/12/2022