Hỏi-Đáp về Luật thi đấu 2007, Luật 7: Thời gian trận đấu

1. Trọng tài có quyền quyết định theo ý mình có bù thời gian đã bị mất do chấn thương hoặc nguyên nhân khác?

Không. Trọng tài phải bù giờ nếu có thời gian bị mất. Tuy nhiên, thời gian bù do trọng tài quyết định.

 

2. Hiệp phụ được tiến hành để phân thắng bại trong trận đấu hoặc trong trận thi đấu theo thể thức lượt đi lượt về. Cầu thủ có quyền nghỉ giữa hai hiệp phụ không?

Cầu thủ được nghỉ khi kết thúc thời gian thi đấu bình thường và bắt đầu vào thi đấu hiệp phụ. Không được nghỉ giữa hai hiệp phụ, trừ khi Điều lệ giải có quy định khác.

 

3. Có được quyền thông báo trên loa về số phút bù giờ và nói rõ trận đấu còn lại bao nhiêu phút không?

Không. Đây chỉ là số phút bù vào cuối mỗi hiệp đấu và cuối mỗi hiệp phụ, nhưng trọng tài có thể tăng số phút bù nếu thấy cần thiết.

 

4. Trọng tài có thể bù trừ tính sai giờ trong hiệp 1 bằng cách cộng, trừ vào hiệp 2 không?

Không.