FIFA gia hạn đăng ký thẻ phóng viên World Cup đến ngày 15/1/2006

FIFA đã quyết định gia hạn thời gian làm thẻ phóng viên tác nghiệp tại World Cup 2006 đến ngày 15/1/2006. Những đơn gửi sau ngày này sẽ chịu sự kiểm tra an ninh của FCPO

23/12/2005 00:00:00
FIFA đã quyết định gia hạn thời gian làm thẻ phóng viên tác nghiệp tại World Cup 2006 đến ngày 15/1/2006. Những đơn gửi sau ngày này sẽ chịu sự kiểm tra an ninh của FCPO
 
Theo thông báo của FIFA, các cơ quan thông tấn báo chí trên thế giới đã nhận được phong bì cung cấp các thông tin để truy cập vào hệ thống mạng đăng ký làm thẻ điện tử từ LĐBĐQG hoặc FIFA, Ban tổ chức Đức có thể truy cập vào trang web www.fifaworldcup.com và điền đầy đủ các thông tin chi tiết. Hạn cuối cùng cho việc đăng ký hết ngày 15/1/2006. Tất cả những đơn gửi đăng ký sau ngày này sẽ chịu sự kiểm tra an ninh của Văn phòng an ninh tội phạm Liên bang Đức (FCPO) và nếu những đơn nào không được hồi âm từ FCPO thì được hiểu là đã bị từ chối.
 
Vẫn theo thông báo của FIFA, đến cuối tháng 1/2006, BTC Đức sẽ gửi xác nhận theo những thông tin đăng ký qua email và phải in bản xác nhận này để làm thủ tục cùng với hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác để Trung tâm cấp phát thẻ cấp vào mùa hè năm 2006.
 
Việc đặt vé (trong phần khai báo các thông tin qua mạng) sẽ được mở từ ngày 12/12/2005.
 
VFF