Danh sách sơ bộ các cầu thủ nước ngoài đủ điều kiện thi đấu tại giải hạng Nhất QG 2006

06/01/2006 00:00:00

>> Danh sách sơ bộ các cầu thủ nước ngoài đủ điều kiện thi đấu tại giải hạng Nhất QG 2006 (tính đến ngày 5/1/2006) <<