Danh sách ĐT Futsal nữ Việt Nam tham dự VCK Futsal nữ châu Á 2018

DANH SÁCH ĐT FUTSAL NỮ VIỆT NAM THAM DỰ VCK FUTSAL NỮ CHÂU Á 2018

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Vị trí

Địa phương

 

BAN HUẤN LUYỆN

   

1

Bùi Thị Hiền Lương

1974

Lãnh đội

Tổng cục TDTT

2

Trương Quốc Tuấn

1979

HLV Trưởng

Thái Sơn Nam

3

Ngô Lê Bằng

1955

Huấn luyện viên

Thái Sơn Nam

4

Phạm Minh Giang

1981

Huấn luyện viên

Thái Sơn Nam

5

Trần Anh Vũ

1979

Huấn luyện viên

Thái Sơn Nam

6

Huỳnh Thị Thanh Khiết

1983

Huấn luyện viên

Trung tâm TDTT Quận 8 – Tp. HCM

7

Nguyễn Thị Toan

1984

Nhân viên y tế

Trung tâm HLTTQG Hà Nội

 

VẬN ĐỘNG VIÊN

   

1

Quách Thu Em

1995

Thủ môn

Trung tâm TDTT Quận 1 –Tp. HCM

2

Đỗ Thị Nguyên

1993

Vận động viên

Trung tâm HL& TĐ TDTT Hà Nam

3

Lê Thu Thanh Hương

1990

Vận động viên

Trung tâm HL& TĐ TDTT Hà Nam

4

Nguyễn Thị Huế

1993

Vận động viên

Trung tâm HL& TĐ TDTT Hà Nội

5

Biện Thị Hằng

1997

Vận động viên

Trung tâm HL& TĐ TDTT Hà Nội

6

Bùi Thị Trang

1996

Vận động viên

Trung tâm HL& TĐ TDTT Hà Nội

7

Nguyễn Thị Châu

1988

Vận động viên

Trung tâm TDTT Quận 8 – Tp. HCM

8

Trịnh Nguyễn Thanh Hằng

1990

Vận động viên

Trung tâm TDTT Quận 8 – Tp. HCM

9

Lê Thị Thùy Linh

1993

Vận động viên

Trung tâm TDTT Quận 8 – Tp. HCM

10

Phó Ngọc Thanh Thy

1997

Vận động viên

Trung tâm TDTT Quận 8 – Tp. HCM

11

Nguyễn Thị Thành

1986

Vận động viên

Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện Thường Tín

12

Nguyễn Thùy Linh

1994

Vận động viên

Trung tâm TDTT Thái Nguyên

13

Võ Thị Thùy Trinh

1989

Vận động viên

Trung tâm TDTT Quận 1 –Tp. HCM

14

Nguyễn Thị Hạnh

1986

Vận động viên

Trung tâm TDTT Quận 8 – Tp. HCM

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM