Danh sách các đội bóng đăng ký tham dự giải bóng đá lứa tuổi 19 QG năm 2006

06/01/2006 00:00:00

>> Danh sách các đội bóng đăng ký tham dự giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc Gia năm 2006 (bảng A) <<

>> Danh sách các đội bóng đăng ký tham dự giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc Gia năm 2006 (bảng B) <<

>> Danh sách các đội bóng đăng ký tham dự giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc Gia năm 2006 (bảng C) <<