Đại hội đại biểu LĐBĐVN sẽ diễn ra trong các ngày 1 và 2/6

Chiều nay, Ban trù bị Đại hội LĐBĐVN (VFF) khoá IV đã họp bàn về công tác chuẩn bị Đại hội VFF khoá V.

24/05/2005 00:00:00
Chiều nay, Ban trù bị Đại hội LĐBĐVN (VFF) khoá IV đã họp bàn về công tác chuẩn bị Đại hội VFF khoá V. Tới dự có Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái, đại diện Vụ tổ chức cán bộ và Vụ TTTT Cao 2 của UBTDTT cùng đại diện Bộ nội vụ.
BCH LĐBĐVN khoá IV
Tại cuộc họp, thay mặt lãnh đạo ngành thể thao Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái đã hoan nghênh sự chuẩn bị chu đáo cho Đại hội của Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ IV nói riêng và VFF nói chung.
Ban trù bị đã tiếp tục khẳng định quyết tâm tổ chức một Đại hội dân chủ, đổi mới. BCH VFF khoá IV sẽ chuẩn bị một danh sách các ứng cử viên vào BCH VFF khoá V, nhưng chỉ có tính chất tham khảo; các chức danh chủ chốt sẽ do Đại hội đại biểu bầu. Có thể nói, đây là lần đầu tiên, trong ngành thể thao tiến hành một Đại hội dân chủ như vậy.
Ban trù bị Đại hội LĐBĐVN khoá V sẽ chuẩn bị sẵn các phương án và tài liệu liên quan để Đại hội bổ sung và thông qua, từ đó sẽ bổ sung vào Quy chế và thành văn bản có giá trị pháp quy.
VCVT3 (VTV) sẽ truyền hình trực tiếp ngày Đại hội chính thức (2/6). VFF sẽ mời báo chí tham dự Đại hội đại biểu VFF khoá V vào ngày 2/6/2005.

Cuộc họp đã thống nhất thành phần đại biểu dự Đại hội: chính thức, khách mời⬦ Đối với những đại biểu ngoài BCH VFF khoá IV được giới thiệu vào BCH VFF khoá V sẽ phải được từ 10 phiếu giới thiệu trở lên, khi đó Tiểu ban nhân sự mới tiến hành tiếp xúc và mời. Riêng các ứng cử viên vào những chức danh chủ chốt như Chủ tịch, Phó Chủ tịch⬦ sẽ được mời mà không phụ thuộc vào số phiếu. Đối với trường hợp Luật sư Trần Vũ Hải, người tự ứng cử vào chức danh Chủ tịch VFF khoá V, Ban trù bị sẽ mời. Những đại biểu ngoài BCH VFF khoá IV được đề cử hoặc ứng cử sẽ không được quyền bỏ phiếu bầu.

Tiêu chí ứng cử chức danh Chủ tịch VFF khoá V cũng được điều chỉnh một điểm như sau: Chủ tịch là người đang hoặc đã kinh qua chức vụ quan trọng của Nhà nước hoặc các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp
Một vấn đề rất quan trọng nữa đã được thông qua, đó là: Thời gian Đại hội Đại biểu VFF khoá V sẽ diễn ra trong các ngày 1 và 2/6 (thay vì ngày 29 và 30/5) tại Hội trường bảo tàng Hồ Chí Minh – Hà Nội (ghế ngồi sẽ được dán tên các đại biểu để Ban trù bị dễ phát tài liệu, đặc biệt là phiếu bầu).Phó Chủ tịch thường trực Trần Duy Ly cho biết, do Ban trù bị cần có thêm thời gian để hoàn tất mọi công tác chuẩn bị (ngày thứ Sáu, 27/5, mới xong), do vậy đã báo cáo Bộ trưởng xin lùi thời gian Đại hội và được chấp thuận. Chưa kể việc tổ chức Đại hội còn phụ thuộc vào việc thuê được Hội trường vào thời gian cụ thể nào. Phó Chủ tịch thường trực Trần Duy Ly khẳng định việc đoàn cán bộ VFF (Chủ tịch Mai Liêm Trực, Quyền Tổng thư ký Phan Anh Tú, Trưởng ban tổ chức thi đấu Dương Nghiệp Khôi) đi họp AFC thuộc chương trình Tầm nhìn châu Á không phải là lý do quyết định việc lùi thời gian Đại hội. Phó Chủ tịch cũng khẳng định xung quanh chuyến đi họp AFC, Quyền TTK Phan Anh Tú và Ban HTQT không hề có lỗi, không quên công văn như dư luận đề cập.

Do thay đổi thời gian Đại hội nên VFF sẽ có văn bản báo cáo lại với Bộ nội vụ để xác định ngày Đại hội.