Công đoàn Bộ VH-TT-DL: Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 18/01, tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công đoàn Bộ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

19/01/2018 11:08:01

Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ cho biết, năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế – xã hội, nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực, mở ra nhiều có hội cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đặc biệt trọng tâm trong năm 2017 đối với tổ chức Công đoàn Bộ là năm diễn ra đại hội các công đoàn cơ sở trực thuộc và Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2017-2020, đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị lớn đối với cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn Bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về chủ đề năm 2017: “Kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm và văn minh”, Công đoàn Bộ đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ tới các tổ chức công đoàn để vận động đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn.

Bước sang năm 2018, Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội II Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2017-2022, năm 2018 Công đoàn Bộ phấn đấu thực hiện tốt 12 nhiệm vụ gồm: Kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo của Công đoàn Bộ, xây dựng và ban hành các quy chế phục vụ công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Công đoàn Bộ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành “Kỷ luật, kỷ cương trong lao động và thực thi công vụ”, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động; Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng những sự kiện quan trọng của đất nước, của Ngành. Chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai và thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn; Tích cực tham gia xây dựng Đảng và các chương trình do Đảng Ủy Bộ phát động trong năm 2018; Chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (hoặc Hội nghị người lao động) hàng năm đảm bảo thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Tổ chức kiểm tra thực hiện ĐIều lệ Công đoàn tại các công đoàn cơ sở. Tổ chức giao lưu thi đấu thể thao chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp, chào mừng Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII – 2018 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện năm 2018; Đổi mới công tác Nữ công hiệu quả thiết thực và Tiếp tục đẩy mạnh hướng hoạt động về cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho Công đoàn cơ sở hoạt động.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải nhấn mạnh: “Có thể nói rằng năm 2017 Chính phủ đất nước ta đã đạt được rất nhiều thành công, trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của Bộ VHTTDL. Và ở ngay chính Bộ chúng ta cũng đạt được rất nhiều thành công trên cả ba mặt văn hóa, thể thao và du lịch. Tất cả đều có sự đóng góp rất lớn của đoàn viên Công đoàn. Đối với tôi, cán bộ Công đoàn hết sức quan trọng, là những người thực sự gương mẫu và có uy tín. Tôi mong rằng trong năm tới, những hạn chế còn tồn tại trong năm nay sẽ được xử lý và nâng cao chất lượng trong việc tổ chức, phối hợp, chất lượng cán bộ”.

Thứ trưởng Lê KHánh Hải đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” và các Quyết định khen thưởng năm 2017 cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua.

Cũng tại Hội nghị lần này, Công đoàn Văn phòng LĐBĐVN vinh dự được Ban chấp hành Công đoàn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2017. Bà Nguyễn Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn Văn phòng LĐBĐVN vinh dự nhận Bằng khen Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN nhận Giấy khen của Công đoàn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Ngoài ra, LĐBĐVN cũng nhận 9 Giấy khen từ Công đoàn Tổng cục Thể dục Thể thao.